Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Thisner, Fredrik
Publications (10 of 27) Show all publications
Thisner, F. (2019). Ackordssystemet, dess avskaffande och revolutioner i det tysta. Militärhistorisk Tidskrift, 2018, 52-66
Open this publication in new window or tab >>Ackordssystemet, dess avskaffande och revolutioner i det tysta
2019 (Swedish)In: Militärhistorisk Tidskrift, ISSN 0283-8400, Vol. 2018, p. 52-66Article in journal (Other academic) Published
Keywords
Ackordssystem, modernisering, byråkratisering, professionalisering, rationalitet, förändring
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Historia med inriktning mot militärhistoria
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8516 (URN)
Available from: 2019-04-24 Created: 2019-04-24 Last updated: 2019-05-13
Thisner, F. (2018). Återtagandet av markstridskrafterna 2020-2030: Arméns personalförsörjning, utbildningskapacitet samt förmågehöjning av de nationella skyddsstyrkorna. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Återtagandet av markstridskrafterna 2020-2030: Arméns personalförsörjning, utbildningskapacitet samt förmågehöjning av de nationella skyddsstyrkorna
2018 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Rapporten behandlar tre aspekter av ett militärt återtagande inom ramen för markstridskrafterna, närmare bestämt personalförsörjningen, utveckling av de nationella skyddsstyrkorna samt förslag med bäring på en ökning av utbildningskapaciteten.

Avseende personalförsörjningen diskuteras de åtgärder som bör vidtas för att med plikten som redskap möjliggöra skapandet av förband med professionell profil.

Beträffande förband med särskild inriktning mot gråzonsproblematik och mötandet av hybrida hot, behandlas nödvändigheten av att behärska vilseledning och skenmålskonstruktion samt bekämpandet av drönare. Därutöver diskuteras prioriteringarna av de underhålls- och understödsförband som måste tillföras organisationen samt hur hemvärnets personalförsörjning kan säkras intill 2030.

Slutligen berörs möjligheten att med prefabricerade kaserner, inordnade i karusellsystem och genom samverkan med Finland skapa en större fysisk infrastruktur för utbildningsändamål.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 50
Keywords
Militär återtagning, personalförsörjning, utbildningskapacitet, nationella skyddsstyrkor, förmågehöjning, legitimitet, gråzon, skenmål
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Historia med inriktning mot militärhistoria
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8459 (URN)
Note

Rapport med beteckning Ö 643/2018

Available from: 2019-03-25 Created: 2019-03-25 Last updated: 2019-03-27Bibliographically approved
Thisner, F. (2017). Ackordssystemet, dess avskaffande och revolutioner i det tysta. In: : . Paper presented at Svenska historikermötet, 10 - 12 maj 2017, Sundsvall.
Open this publication in new window or tab >>Ackordssystemet, dess avskaffande och revolutioner i det tysta
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Ackordssystem, byråkratisering, meritokrati
National Category
History
Research subject
Historia med inriktning mot militärhistoria
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7002 (URN)
Conference
Svenska historikermötet, 10 - 12 maj 2017, Sundsvall
Available from: 2017-09-04 Created: 2017-09-04 Last updated: 2017-11-06Bibliographically approved
Thisner, F. (2017). Blod, skatter och byråkrati: Perspektiv på den tidigmoderna statens framväxt. In: Kurt Almqvist och PJ Anders Linder (Ed.), Från krig till fred till krig: (pp. 21-29). Stockholm: Axel och Margareta Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål
Open this publication in new window or tab >>Blod, skatter och byråkrati: Perspektiv på den tidigmoderna statens framväxt
2017 (Swedish)In: Från krig till fred till krig / [ed] Kurt Almqvist och PJ Anders Linder, Stockholm: Axel och Margareta Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål , 2017, p. 21-29Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Axel och Margareta Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2017
Keywords
statsformeringsprocesser, teknik, ekonomi, tidigmodern historia
National Category
History
Research subject
Historia med inriktning mot militärhistoria
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7003 (URN)9789189672925 (ISBN)
Available from: 2017-09-04 Created: 2017-09-04 Last updated: 2019-03-29Bibliographically approved
Thisner, F. (2017). Det militära indelningsverket som resurssystem. Exemplet Upplands infanteriregemente 1721–1833. In: Lars Otto Berg, Hans Norman, Henrik Sjövall, Håkan Palm och Fredrik Wiebe (Ed.), Upplands regemente 400 år. Förbandet, hembygden och dess försvar.: (pp. 56-74). Enköping: Upplands regementes och ledningsregementets historiekommitté
Open this publication in new window or tab >>Det militära indelningsverket som resurssystem. Exemplet Upplands infanteriregemente 1721–1833
2017 (Swedish)In: Upplands regemente 400 år. Förbandet, hembygden och dess försvar.: / [ed] Lars Otto Berg, Hans Norman, Henrik Sjövall, Håkan Palm och Fredrik Wiebe, Enköping: Upplands regementes och ledningsregementets historiekommitté , 2017, p. 56-74Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Enköping: Upplands regementes och ledningsregementets historiekommitté, 2017
National Category
History
Research subject
Historia med inriktning mot militärhistoria
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7001 (URN)9789198399509 (ISBN)
Available from: 2017-09-04 Created: 2017-09-04 Last updated: 2017-10-05Bibliographically approved
Thisner, F. (2017). Indelningsverk, militärstat och en dos historierevisionism. In: Marie Lennersand & Leos Müller (Ed.), Från Afrikakompaniet till Tokyo: En vänbok till György Nováky (pp. 202-227). Stockholm: Bokförlaget Exkurs
Open this publication in new window or tab >>Indelningsverk, militärstat och en dos historierevisionism
2017 (Swedish)In: Från Afrikakompaniet till Tokyo: En vänbok till György Nováky / [ed] Marie Lennersand & Leos Müller, Stockholm: Bokförlaget Exkurs , 2017, p. 202-227Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Bokförlaget Exkurs, 2017
Keywords
indelningsverk, resurssystem, militärhistoria, ekonomisk historia
National Category
History
Research subject
Historia med inriktning mot militärhistoria
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7197 (URN)9789177733942 (ISBN)
Available from: 2018-01-10 Created: 2018-01-10 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Thisner, F. (2017). Leverantörer och profitörer. Olika geografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 1748–1756 [Review]. Scandia (1), 122-124
Open this publication in new window or tab >>Leverantörer och profitörer. Olika geografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 1748–1756
2017 (Swedish)In: Scandia, ISSN 0036-5483, no 1, p. 122-124Article, book review (Other academic) Published
National Category
History
Research subject
Historia med inriktning mot militärhistoria
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7004 (URN)
Available from: 2017-09-04 Created: 2017-09-04 Last updated: 2017-09-11Bibliographically approved
Thisner, F. & Garpenhag, L. (2016). Försvarsmaktens utlandsveteraner: Historiska aspekter på dagens svenska veteranpolitik, ca. 1956-2010. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Försvarsmaktens utlandsveteraner: Historiska aspekter på dagens svenska veteranpolitik, ca. 1956-2010
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2016. p. 124
Keywords
veteraner, veteranpolitik, militärhistoria, samtidshistoria, socialpolitik, stridsliknande förhållanden, symboliskt erkännande, Försvarsmakten, psykisk ohälsa, anhörigstöd, arbetsliv, Utlandsstyrkan, opinion, media
National Category
History
Research subject
Historia med inriktning mot militärhistoria
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8480 (URN)
Funder
Swedish Armed Forces
Note

Forskningsrapport till Veterancentrum

Available from: 2019-04-01 Created: 2019-04-01 Last updated: 2019-04-17Bibliographically approved
Thisner, F. (2014). Indelta inkomster 1721–1833. In: : . Paper presented at Svenska Historikermötet 2014, 8-10 maj, 2014, Stockholm, Sverige.
Open this publication in new window or tab >>Indelta inkomster 1721–1833
2014 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Indelningsverket, resurssystemanalys, agrar revolution
National Category
History
Research subject
Historia med inriktning mot militärhistoria
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-4865 (URN)
Conference
Svenska Historikermötet 2014, 8-10 maj, 2014, Stockholm, Sverige
Projects
Indelta Inkomster
Funder
The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation, P2010:134
Available from: 2014-09-02 Created: 2014-09-02 Last updated: 2017-01-23Bibliographically approved
Thisner, F. (2014). Indelta inkomster 1721–1833: En undersökning av det militära löneindelningsverket med Dalregementet, Upplands, Västerbottens och Älvsborgs infanteriregementen som exempel. In: : . Paper presented at 28:e Nordiska Historikermötet, 14-17 Augusti 2014, Joensuu, Finland.
Open this publication in new window or tab >>Indelta inkomster 1721–1833: En undersökning av det militära löneindelningsverket med Dalregementet, Upplands, Västerbottens och Älvsborgs infanteriregementen som exempel
2014 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Indelningsverket, Lönesystem, Resurssystem, Skattesystem, Agrar revolution, Tidigmodern statsformering
National Category
History
Research subject
Historia med inriktning mot militärhistoria
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-4862 (URN)
Conference
28:e Nordiska Historikermötet, 14-17 Augusti 2014, Joensuu, Finland
Projects
Indelta Inkomster
Funder
The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation, P2010:134
Available from: 2014-09-02 Created: 2014-09-02 Last updated: 2014-09-09Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications