Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hede, Susanne
Publications (10 of 21) Show all publications
Deverell, E., Alvinius, A. & Hede, S. (2019). Horizontal Collaboration in Crisis Management: An Experimental Study of the Duty Officer Function in Three Public Agencies. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 10(4), 484-508
Open this publication in new window or tab >>Horizontal Collaboration in Crisis Management: An Experimental Study of the Duty Officer Function in Three Public Agencies
2019 (English)In: Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, ISSN 1944-4079, E-ISSN 1944-4079, Vol. 10, no 4, p. 484-508Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Lately, scholars have been engaging in studies on the crossroads between collaborative public management and crisis management, but our knowledge on how organizations work together with interorganizational goals in times of crisis or in relation to the threat that crises pose, is still limited. This study aims to illuminate how interagency horizontal collaboration plays out in practice. An interview study with twenty‐three Swedish duty officers in three organizations with critical tasks in the institutional crisis management system is carried out to unearth impediments to interagency collaboration that emerge when organizations from different policy subsystems engage in crisis collaboration. Empirically, the study contributes with new knowledge on how a crucial function in crisis management carries out work and deals with challenges. Theoretically, it contributes to the literature on crisis management collaboration by shedding light on processes of horizontal collaboration in the area of crisis management.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley-Blackwell Publishing Inc., 2019
Keywords
collaboration, crisis management, duty officers
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8855 (URN)10.1002/rhc3.12179 (DOI)
Available from: 2019-12-11 Created: 2019-12-11 Last updated: 2019-12-20Bibliographically approved
Deverell, E., Alvinius, A. & Hede, S. (2019). Maktförskjutning och maktutjämning i myndighetssamverkan: En kvalitativ studie om tjänstemän i beredskap på regional nivå. Statsvetenskaplig Tidskrift, 121(4), 549-567
Open this publication in new window or tab >>Maktförskjutning och maktutjämning i myndighetssamverkan: En kvalitativ studie om tjänstemän i beredskap på regional nivå
2019 (Swedish)In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 121, no 4, p. 549-567Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Power displacement and recapture: A qualitative study of regional duty officers in government agency interaction

This study highlights and discusses challenges organizations face when collaborating in the field of crisis management. We study how Swedish County Council duty officers experience collaboration with external government agencies. Our interview study is based on thirteen interviews with duty officers from six County Councils. In the analysis we discuss our results from a gender perspective. Furthermore we lay the foundation for an analytical model that can be used to better understand problems with collaboration in the field of crisis preparedness and management.

National Category
Public Administration Studies
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8925 (URN)
Available from: 2020-01-14 Created: 2020-01-14 Last updated: 2020-04-06Bibliographically approved
Hede, S. (2018). Crisis management: psychological challenges for leaders. (Doctoral dissertation). Karlstad: Karlstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Crisis management: psychological challenges for leaders
2018 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[sv]
Krishantering : psykologiska utmaningar för ledare
Abstract [en]

The purpose of this thesis is to gain knowledge about how leaders holding the role as crisis manager at the Swedish municipal level perceive and experience crisis management in different phases.

The thesis comprises four papers (Papers I-IV) based on empirical data. The sample consisted of relevant municipal leaders. Paper I, Paper II and Paper IV were based on qualitative methods of data collection and analysis, and Paper III on quantitative data. Paper I presents a theoretical model that highlights the complex evaluations underlying managers’ decisions and actions in real-life crisis situations. Paper II  contributes further knowledge on how to improve evaluation and thus how  learning from crisis experience can be developed. In particular, the importance of evaluation and the value of group reflection in evaluation are demonstrated. Additionally,  Paper II identifies motivational aspects during an event. In Paper III perceived preparedness is analysed in terms of three aspects: perceived municipal preparedness, perceived individual preparedness and motivation. These aspects are explained by different psychological theories and concepts and may serve to understand the  driving forces for motivation to work with and to develop crisis  preparedness.  Paper IV focuses on motivation for preparedness efforts and contributes a model demonstrating the close links between different motivational factors and how these  influence one another, as well as emphasizing the central role of experience and the strong role of personal factors in both supporting and diminishing motivation.

In sum, this thesis demonstrates how psychological theories and concepts are  important for understanding the municipal leaders’ perceptions of their role as crisis managers. In addition, the knowledge gained in this thesis can be useful for  promoting crisis preparedness.

Abstract [sv]

I Sverige liksom i många andra länder har fokus på krishantering ökat. Detta beror till stor del på kriser som har inträffat nationellt och internationellt. Dessa kriser har bland annat föranlett nya lagar inom krishantering. I Sverige är ansvaret decentraliserat till den kommunala nivån och principerna i krishanteringssystemet innebär att kommunala chefer ska planera för och kunna hantera de kriser som inträffar.  Efter krisen förväntas de också lära av händelsen. Totalt har ansvaret och  förväntningarna ökat på dom som ska hantera kriser. Krishantering är dock bara en av många  uppgifter som kommunala chefer har.

Syftet med denna avhandling var att få kunskap om hur chefer på den kommunala nivån uppfattar och upplever krishantering (crisis management) i olika faser.

Avhandlingen består av fyra artiklar (Paper I-IV) med empiriska data som  underlag. Datamaterialet (bland annat intervjuer) i Paper I, II och IV har analyserats med  kvalitativa metoder, medan Paper III (enkätstudie) har analyserats kvantitativt.  Paper I har bidragit med en teoretisk modell som belyser de komplexa bedömningar och värderingar som ligger till grund för chefernas beslut och agerande i en  verklig krishändelse. Paper II bidrar med en ökad kunskap om hur  utvärderingar för  lärande efter en kris kan utvecklas. Analysen visar på att reflektion i grupp  tillför  andra aspekter än gängse myndighetsutvärderingar. I Paper II identifieras också motivations faktorer under en kris. I Paper III har tre olika faktorer av upplevd  beredskap analyserats: upplevelse av kommunens beredskap, upplevelsen av den  individuella  beredskapen samt motivation för beredskap. Dessa faktorer förklaras med olika psyko logiska  teorier och koncept. Resultatet bidrar till förståelsen för drivkrafter för motivation att arbeta med och utveckla krisberedskap. I Paper IV fokuseras motivation för beredskapsarbete. Artikeln bidrar med en modell som visar de nära kopplingarna mellan olika motivationsfaktorer och hur de påverkar varandra. Vidare synliggörs erfaren hetens centrala roll samt betydelsen av personliga faktorer för motivationen.

Sammantaget visar avhandlingen hur psykologiska teorier och begrepp kan bidra till förståelsen för de kommunala ledarnas uppfattning om sin roll som krishanterare. Kunskap framtagen i avhandlingen är användbar vid utveckling av krishantering.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstad University Press, 2018. p. 66
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2018:38
Keywords
crisis, crisis management, crisis preparedness, leadership, learning, motivation, municipal, psychology
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8288 (URN)978-91-7063-873-2 (ISBN)978-91-7063-968-5 (ISBN)
Public defence
2018-11-16, 11 D 121, Andersalen, Karlstads universitet, Karlstad, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2019-01-07 Created: 2019-01-04 Last updated: 2019-01-07Bibliographically approved
Hede, S. (2017). Perceptions of crisis preparedness and motivation: a study among municipal leaders. Safety Science, 95, 83-91
Open this publication in new window or tab >>Perceptions of crisis preparedness and motivation: a study among municipal leaders
2017 (English)In: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 95, p. 83-91Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The need for communities to be prepared for a wide variety of critical events places considerable responsibility on local municipal leaders. However, few studies have examined how these leaders themselves view crisis, preparedness issues. The purpose of this study was to examine factors that contribute to three aspects of preparedness among municipal leaders: perceived municipal preparedness, perceived individual preparedness and motivation for preparedness work. Six hypotheses were formulated. The research questions were investigated using data from a questionnaire sent out to all Swedish municipalities (N = 290) and four categories of municipal leaders respectively (N = 1101). The response rate was 67%. Data were analyzed by linear regression and logistic regression. Different factors predicted the three outcome variables, which indicates different mental concepts. The hypotheses were partly supported and the results are discussed using self-efficacy theory. The findings have implications for understanding perceived preparedness and motivation, and can be used to e.g. develop crisis management exercises.

Keywords
Crisis preparedness, Motivation, Municipal, Crisis managers, Self-efficacy, Mental concepts
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6650 (URN)10.1016/j.ssci.2017.02.010 (DOI)000399852500008 ()
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Available from: 2017-03-23 Created: 2017-03-23 Last updated: 2019-01-07Bibliographically approved
Wallenius, C., Brandow, C., Berglund, A. K. & Hede, S. (2015). Befolkningens syn på försvarets folkförankring: En enkätstudie på ett befolkningsurval. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Befolkningens syn på försvarets folkförankring: En enkätstudie på ett befolkningsurval
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2015. p. 38
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 99
National Category
Political Science
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6683 (URN)9789186137540 (ISBN)
Available from: 2017-04-18 Created: 2017-04-18 Last updated: 2017-06-15Bibliographically approved
Enander, A., Hede, S. & Lajksjö, Ö. (2015). Why worry?: Motivation for crisis preparedness work among municipal leaders in Sweden. Journal of Contingencies and Crisis Management, 23(1), 1-10
Open this publication in new window or tab >>Why worry?: Motivation for crisis preparedness work among municipal leaders in Sweden
2015 (English)In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 23, no 1, p. 1-10Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Much of the responsibility for societal safety and crisis preparedness rests with local municipal leaders. These tasks are demanding, and often insufficiently prioritized and supported. The purpose of this study was to identify factors influencing motivation to work with these issues, and to explore relationships among such factors. Two datasets, formed the basis of the analysis. From the qualitative analysis, a model was developed describing three main categories of motivational factors: person-related, organizational and activity-related. Actual crisis experience was found to influence factors in all three categories. Differences regarding motivational forces could be identified among different roles among officials. Self-determination theory is applied to the model, illustrating possible ways to influence motivation for work with preparedness issues.

Keywords
Crisis preparedness, Motivation, Crisis experience, Municipal leaders
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5135 (URN)10.1111/1468-5973.12067 (DOI)000349617200001 ()
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Available from: 2015-01-09 Created: 2015-01-09 Last updated: 2019-01-07Bibliographically approved
Kylin, C., Hede, S., Friman, Y. & Enander, A. (2013). Att vara till stöd: skilda perspektiv på risk och kommunikation vid internationell militär tjänstgöring. Karlstad: Försvarshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Att vara till stöd: skilda perspektiv på risk och kommunikation vid internationell militär tjänstgöring
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan, 2013. p. 48
Series
ILM Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial, ISSN 1653-1523 ; 78
National Category
Sociology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-2895 (URN)
Available from: 2012-11-27 Created: 2012-11-27 Last updated: 2017-08-04Bibliographically approved
Enander, A., Nilsson, S., Alvinius, A. & Hede, S. (2013). Framing the public in crisis. In: Cultures of Disasters: An International Conference on Humanistic Disaster Studies - University of Oslo, November 6-8, 2013: Book of Abstracts. Paper presented at Cultures of Disaster International Conference on Humanistic Disaster Studies, November 6-8 2013, Oslo, NorwayUniversity of Oslo, Oslo, Norway (pp. 40). Oslo: University of Oslo
Open this publication in new window or tab >>Framing the public in crisis
2013 (English)In: Cultures of Disasters: An International Conference on Humanistic Disaster Studies - University of Oslo, November 6-8, 2013: Book of Abstracts, Oslo: University of Oslo , 2013, p. 40-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: University of Oslo, 2013
National Category
Sociology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-4377 (URN)
Conference
Cultures of Disaster International Conference on Humanistic Disaster Studies, November 6-8 2013, Oslo, NorwayUniversity of Oslo, Oslo, Norway
Available from: 2014-01-10 Created: 2014-01-10 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Nilsson, S., Alvinius, A., Enander, A. & Hede, S. (2013). Public reactions in crisis: representations and realities?. In: Åre risk event 12–14 march 2013: Book of Abstracts. Paper presented at Åre Risk Event, 12−14 mars 2013.
Open this publication in new window or tab >>Public reactions in crisis: representations and realities?
2013 (English)In: Åre risk event 12–14 march 2013: Book of Abstracts, 2013Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Sociology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-4605 (URN)
Conference
Åre Risk Event, 12−14 mars 2013
Available from: 2014-05-22 Created: 2014-05-22 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Hede, S. & Enander, A. (2012). Climate change and citizen behavior adaptation. In: : . Paper presented at Åre Risk Event, 13−15 mars 2012.
Open this publication in new window or tab >>Climate change and citizen behavior adaptation
2012 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-3330 (URN)
Conference
Åre Risk Event, 13−15 mars 2012
Available from: 2013-01-11 Created: 2013-01-11 Last updated: 2014-06-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications