Logo: to the web site of the Swedish Defence University

fhs.se
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Widén, Jerker, Professor
Alternative names
Publications (10 of 40) Show all publications
Chattopadhyay, S., Ingesson, T., Rinaldi, A., Larsson, O., Widén, J., Almqvist, J. & Gisselsson, D. (2024). Weaponized genomics: potential threats to international and human security. Nature reviews genetics, 25(1-2)
Open this publication in new window or tab >>Weaponized genomics: potential threats to international and human security
Show others...
2024 (English)In: Nature reviews genetics, ISSN 1471-0056, E-ISSN 1471-0064, Vol. 25, no 1-2Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Genetic technologies are revolutionizing human health. In parallel, geopolitical instability has prompted renewed discussions on the risks of DNA technology being weaponized in international conflict. With today’s changing security environment, we argue that risk assessments must be broadened from genetically targeted weapons to a series of new domains.

Keywords
Hybrid War, Hybrid threats, Grey zone, genetics, Weaponization
National Category
Political Science
Research subject
Political Science; War Studies
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11965 (URN)10.1038/s41576-023-00677-8 (DOI)
Available from: 2023-11-28 Created: 2023-11-28 Last updated: 2024-01-08Bibliographically approved
Larsson, O. & Widén, J. (2022). The European Union as a Maritime Security Provider – The Naval Diplomacy Perspective. Studies in Conflict and Terrorism
Open this publication in new window or tab >>The European Union as a Maritime Security Provider – The Naval Diplomacy Perspective
2022 (English)In: Studies in Conflict and Terrorism, ISSN 1057-610X, E-ISSN 1521-0731Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

The aim of this article is to assess how the European Union advances its role as a global security actor and how it deploys the military forces provided by the member states. Tracing the current debate of the identity and means of the European Union, we analyze the two maritime operations, EU NAVFOR Somalia (Operation Atalanta) and EUNAVFOR MED (Operation Sophia) from a naval diplomacy perspective. Naval diplomacy acknowledge a more versatile role for naval forces, not just military advancement and force projection. For this purpose, we need to go beyond mission descriptions and operational mandates in order to analyze and assess the two operations from within, relying on internal reports and interviews with senior officers who have participated in the operations. Results show that naval forces seeks cooperation with International organizations, NGOs, and third countries in order to facilitate security and good order of the global common of international water. Still, complex security problems are not resolved in this manner and EU maritime operations are highly political, thus facing an uncertain future as a tool of CSDP.

National Category
Political Science
Research subject
War Studies
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10789 (URN)10.1080/1057610x.2022.2058863 (DOI)000778823800001 ()
Available from: 2022-04-22 Created: 2022-04-22 Last updated: 2022-05-11Bibliographically approved
Ångström, J. & Widén, J. (2021). 軍事理論の教科書: 戦争のダイナミクスを学ぶ. Tokyo: Keiso Shobo
Open this publication in new window or tab >>軍事理論の教科書: 戦争のダイナミクスを学ぶ
2021 (Japanese)Book (Refereed)
Alternative title[ja]
Gunji riron no kyōkasho : sensō no dainamikusu o manabu
Place, publisher, year, edition, pages
Tokyo: Keiso Shobo, 2021. p. 308
National Category
Other Social Sciences
Research subject
War Studies
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-9613 (URN)978-4-326-30296-3 (ISBN)
Note

Översättning till japanska av Ångström, J., Contemporary Military Theory : the dynamics of war (2015). 

Available from: 2021-01-16 Created: 2021-01-16 Last updated: 2022-02-02Bibliographically approved
Widén, J. & Olsén, T. (2020). Doktrindilemmat: Vad är problemet och hur kan det lösas?. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (1), 44-57
Open this publication in new window or tab >>Doktrindilemmat: Vad är problemet och hur kan det lösas?
2020 (Swedish)In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 1, p. 44-57Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Syftet med denna artikel är att analysera och värdera det klassiska doktrindilemmat i ljuset av en utveckling där doktrin i ökad utsträckning används för politisk signalering snarare än att optimera militär verksamhet, och den uppfattning som finns bland doktrinskrivare att den samtida militära kontexten blir alltmer komplex och att doktrinerna därför tenderar att skrivas på en högre abstraktionsnivå i syfte att förbli aktuella i en föränderlig omvärld. I artikeln behandlas först vad doktrin är och vari nyttan med doktrin anses ligga. Därefter diskuteras olika tolkningar av doktrindilemmat, hur det uppkommer, och varför det är ett relevant problem. Slutligen presenteras en praxisnära modell om doktrindilemmat samt hur man bäst skall bemöta och hantera problemet.  Modellen som presenteras tar fasta på det interna resp. externa syftet och konsekvenserna med de två typerna av doktriner (detaljerade – generella). Vi konstaterade att en analys utefter dessa dimensioner är ett fruktbart sätt att närma sig doktrindilemmat, särskilt för en producent av doktriner. Vi presenterar även flera förslag på vidare forskning kring dilemmat, t.ex. teoriutveckling av begreppet och dess innebörd, samt olika empiriska undersökningar. 

Keywords
doktrin, doktrindilemmat, modell
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-9398 (URN)
Available from: 2020-08-31 Created: 2020-08-31 Last updated: 2021-11-08Bibliographically approved
Hulterström, P. & Widén, J. (2019). Tre perspektiv på strid. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (3), 7-23
Open this publication in new window or tab >>Tre perspektiv på strid
2019 (Swedish)In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 3, p. 7-23Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of this study is to introduce three different approaches to combat, and to analyze and compare six different theories of combat with the help of these perspectives. This includes theories of, for example, Clausewitz, Boyd, Van Creveld and Lanchester. By categorizing and analyzing such theories, the knowledge of how combat can be understood and investigated increases. The three different perspectives are called human-centered, social and physical perspective. The perspectives are in turn structured around four concept-pairs (dimensions) that are used to analyze and interpret the theories. The dimensions are termed existential-instrumental, mental-physical, descriptive-prescriptive and qualitative-quantitative. Among other things the results show that all six theories, regardless of perspective, are needed to better explain how the phenomenon of combat can be understood. Some conflicts between these theories are apparent and often based on misconceptions, conceptual disorder or on selective analyses. We also show both the pros and cons of the perspectives and analytical tools presented, and how the framework could be used in further research on combat, not just theoretical but also empirical.

Keywords
strid, krigföring, våld, Clausewitz, Hughes, Boyd, Lanchester, Van Creveld, Lynn
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8972 (URN)
Available from: 2020-02-03 Created: 2020-02-03 Last updated: 2020-04-07Bibliographically approved
Thunholm, P., Widén, J. & Wikström, N. (2018). Introduktion: Militära arbetsmetoder. In: Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström (Ed.), Militära arbetsmetoder: Lärobok i krigsvetenskap (pp. 7-13). Malmö: Universus Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Introduktion: Militära arbetsmetoder
2018 (Swedish)In: Militära arbetsmetoder: Lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, p. 7-13Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Boken behandlar militära arbetsmetoder och syftet är att introducera och förklara de metoder som används för att förbereda, utföra och värdera militära operationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Universus Academic Press, 2018
Keywords
doktrin, uppdragstaktik, planering, stabstjänst, krigsspel, fältövning
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8154 (URN)978-91-87439-47-6 (ISBN)
Available from: 2018-09-10 Created: 2018-09-10 Last updated: 2021-06-23Bibliographically approved
Thunholm, P. & Widén, J. (2018). Militär Doktrin. In: Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström (Ed.), Militära arbetsmetoder: en lärobok i krigsvetenskap (pp. 15-48). Malmö: Universus Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Militär Doktrin
2018 (Swedish)In: Militära arbetsmetoder: en lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, p. 15-48Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

I kapitlet diskuteras doktrinens roll som verktyg och arbetsmetod inom den militära sfären. Diskussionerna bygger primärt på forskning om doktrin, men även på den beprövade erfarenhet som ackumulerats över tid inom försvarsmakter världen över, främst i några av de västländer som haft regelbunden erfarenhet av deltagande i väpnade konflikter. Vidare redogörs övergripande för hur den formella doktrinutvecklingsprocessen ser ut i några av dessa länder, främst i syfte att belysa hur en väl utvecklad och genomtänkt process för doktrinutveckling och doktrinimplementering kan utformas.

Kapitlet består av två delar, där den första diskuterar begreppet doktrin, vad det är och varför en doktrin anses viktig att ha för en militär organisation. Den andra delen handlar om hur doktriner utvecklas och implementeras och vilka erfarenheter man kan dra från sådana utvecklings- och implementeringsprocesser. I detta kapitel, om inget annat sägs, används begreppet "doktrin" som ett övergripande samlingsbegrepp för den typ av formaliserade styrdokument som i Sverige uppdelas i bland annat doktriner, reglementen, anvisningar, taktiska procedurer, handböcker, bestämmelser och instruktioner, och som militära myndigheter ger ut i såväl sekretessbelagda som öppna och publicerade texter. 

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Universus Academic Press, 2018
Keywords
doktrin
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8243 (URN)978-91-87439-47-6 (ISBN)
Available from: 2018-12-14 Created: 2018-12-14 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Widén, J. (2018). Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år: Sjøkrigsskolen 1817-2017 [Review]. Norsk Militært Tidsskrift, 188(2), 66-67
Open this publication in new window or tab >>Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år: Sjøkrigsskolen 1817-2017
2018 (Swedish)In: Norsk Militært Tidsskrift, ISSN 0029-2028, Vol. 188, no 2, p. 66-67Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: , 2018
Keywords
Sjökrigsskola, sjöstridsskola, marin utbildning
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8160 (URN)
Available from: 2018-09-10 Created: 2018-09-10 Last updated: 2018-11-01Bibliographically approved
Widén, J. (2017). Small navies: strategy and policy for small navies in war and peace [Review]. Journal for maritime research, 19(1), 81-82
Open this publication in new window or tab >>Small navies: strategy and policy for small navies in war and peace
2017 (English)In: Journal for maritime research, ISSN 2153-3369, Vol. 19, no 1, p. 81-82Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Abingdon: Routledge, 2017
Keywords
small navies, war and peace
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8159 (URN)10.1080/21533369.2017.1345159 (DOI)
Available from: 2018-09-10 Created: 2018-09-10 Last updated: 2018-10-16Bibliographically approved
Thunholm, P. & Widén, J. (2016). Militära doktriner. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Militära doktriner
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den som studerar krig och krigföring eller försöker lära sig hur militära organisationer och förband bedriver sin verksamhet kommer snart i kontakt med begreppet doktrin. I texten, som är avsett att bli ett kapitel i en lärobok i krigsvetenskap, diskuteras doktrinens roll som verktyg och arbetsmetod inom den militära sfären. Diskussionerna bygger primärt på forskning om doktrin, men även på den beprövade erfarenhet som ackumulerats över tid i försvarsmakter världen över, främst i några av de västländer som haft regelbunden erfarenhet av deltagande i väpnade konflikter. Vidare redogörs övergripande för hur den formella doktrinutvecklingsprocessen ser ut i några av dessa länder, främst i syfte att belysa hur en väl utvecklad och genomtänkt process för doktrinutveckling och doktrinimplementering kan utformas.  Kapitlet består av två delar, där den första diskuterar begreppet doktrin, vad det är och varför en doktrin anses viktig att ha för en militär organisation. Den andra delen handlar om hur doktriner utvecklas och implementeras och vilka erfarenheter man kan dra från sådana utvecklings- och implementeringsprocesser. I detta kapitel, om inget annat sägs, används begreppet ”doktrin” som ett övergripande samlingsbegrepp för den typ av formaliserade styrdokument som i Sverige uppdelas i bl.a. doktriner, reglementen, anvisningar, taktiska procedurer, handböcker, bestämmelser och instruktioner, och som militära myndigheter ger ut i såväl sekretessbelagda som öppna och publicerade texter. Läroboken i sin helhet förväntas publiceras som en antologi på vetenskapligt förlag (Studentlitteratur, Lund) under 2017.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2016. p. 31
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8967 (URN)
Projects
FM FoT Militära professionen, delprojekt Doktrin
Note

Rapport i FM FoT Militära professionen, delprojekt Doktrin, Bilaga 5. FHS skrivelse Ö 388/2015, Underbilaga 5.1, 2016-12-23.

Available from: 2020-02-03 Created: 2020-02-03 Last updated: 2021-06-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications