Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Widén, Jerker
Alternative names
Publications (10 of 35) Show all publications
Thunholm, P., Widén, J. & Wikström, N. (2018). Introduktion: Militära arbetsmetoder. In: Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström (Ed.), Militära arbetsmetoder: Lärobok i krigsvetenskap (pp. 7-13). Malmö: Universus Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Introduktion: Militära arbetsmetoder
2018 (Swedish)In: Militära arbetsmetoder: Lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, p. 7-13Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Boken behandlar militära arbetsmetoder och syftet är att introducera och förklara de metoder som används för att förbereda, utföra och värdera militära operationer.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Universus Academic Press, 2018
Keywords
doktrin, uppdragstaktik, planering, stabstjänst, krigsspel, fältövning
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8154 (URN)978-91-87439-47-6 (ISBN)
Available from: 2018-09-10 Created: 2018-09-10 Last updated: 2018-10-16Bibliographically approved
Thunholm, P. & Widén, J. (2018). Militär Doktrin. In: Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström (Ed.), Militära arbetsmetoder: en lärobok i krigsvetenskap (pp. 15-48). Malmö: Universus Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Militär Doktrin
2018 (Swedish)In: Militära arbetsmetoder: en lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, p. 15-48Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

I kapitlet diskuteras doktrinens roll som verktyg och arbetsmetod inom den militära sfären. Diskussionerna bygger primärt på forskning om doktrin, men även på den beprövade erfarenhet som ackumulerats över tid inom försvarsmakter världen över, främst i några av de västländer som haft regelbunden erfarenhet av deltagande i väpnade konflikter. Vidare redogörs övergripande för hur den formella doktrinutvecklingsprocessen ser ut i några av dessa länder, främst i syfte att belysa hur en väl utvecklad och genomtänkt process för doktrinutveckling och doktrinimplementering kan utformas.

Kapitlet består av två delar, där den första diskuterar begreppet doktrin, vad det är och varför en doktrin anses viktig att ha för en militär organisation. Den andra delen handlar om hur doktriner utvecklas och implementeras och vilka erfarenheter man kan dra från sådana utvecklings- och implementeringsprocesser. I detta kapitel, om inget annat sägs, används begreppet "doktrin" som ett övergripande samlingsbegrepp för den typ av formaliserade styrdokument som i Sverige uppdelas i bland annat doktriner, reglementen, anvisningar, taktiska procedurer, handböcker, bestämmelser och instruktioner, och som militära myndigheter ger ut i såväl sekretessbelagda som öppna och publicerade texter. 

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Universus Academic Press, 2018
Keywords
doktrin
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8243 (URN)978-91-87439-47-6 (ISBN)
Available from: 2018-12-14 Created: 2018-12-14 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Widén, J. (2018). Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år: Sjøkrigsskolen 1817-2017 [Review]. Norsk Militært Tidsskrift, 188(2), 66-67
Open this publication in new window or tab >>Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år: Sjøkrigsskolen 1817-2017
2018 (Swedish)In: Norsk Militært Tidsskrift, ISSN 0029-2028, Vol. 188, no 2, p. 66-67Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: , 2018
Keywords
Sjökrigsskola, sjöstridsskola, marin utbildning
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8160 (URN)
Available from: 2018-09-10 Created: 2018-09-10 Last updated: 2018-11-01Bibliographically approved
Widén, J. (2017). Small navies: strategy and policy for small navies in war and peace [Review]. Journal for maritime research, 19(1), 81-82
Open this publication in new window or tab >>Small navies: strategy and policy for small navies in war and peace
2017 (English)In: Journal for maritime research, ISSN 2153-3369, Vol. 19, no 1, p. 81-82Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Abingdon: Routledge, 2017
Keywords
small navies, war and peace
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8159 (URN)10.1080/21533369.2017.1345159 (DOI)
Available from: 2018-09-10 Created: 2018-09-10 Last updated: 2018-10-16Bibliographically approved
Thunholm, P. & Widén, J. (2016). Militära doktriner. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Militära doktriner
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den som studerar krig och krigföring eller försöker lära sig hur militära organisationer och förband bedriver sin verksamhet kommer snart i kontakt med begreppet doktrin. I texten, som är avsett att bli ett kapitel i en lärobok i krigsvetenskap, diskuteras doktrinens roll som verktyg och arbetsmetod inom den militära sfären. Diskussionerna bygger primärt på forskning om doktrin, men även på den beprövade erfarenhet som ackumulerats över tid i försvarsmakter världen över, främst i några av de västländer som haft regelbunden erfarenhet av deltagande i väpnade konflikter. Vidare redogörs övergripande för hur den formella doktrinutvecklingsprocessen ser ut i några av dessa länder, främst i syfte att belysa hur en väl utvecklad och genomtänkt process för doktrinutveckling och doktrinimplementering kan utformas.  Kapitlet består av två delar, där den första diskuterar begreppet doktrin, vad det är och varför en doktrin anses viktig att ha för en militär organisation. Den andra delen handlar om hur doktriner utvecklas och implementeras och vilka erfarenheter man kan dra från sådana utvecklings- och implementeringsprocesser. I detta kapitel, om inget annat sägs, används begreppet ”doktrin” som ett övergripande samlingsbegrepp för den typ av formaliserade styrdokument som i Sverige uppdelas i bl.a. doktriner, reglementen, anvisningar, taktiska procedurer, handböcker, bestämmelser och instruktioner, och som militära myndigheter ger ut i såväl sekretessbelagda som öppna och publicerade texter. Läroboken i sin helhet förväntas publiceras som en antologi på vetenskapligt förlag (Studentlitteratur, Lund) under 2017.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2016. p. 31
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8967 (URN)
Projects
FM FoT Militära professionen, delprojekt Doktrin
Note

Rapport i FM FoT Militära professionen, delprojekt Doktrin, Bilaga 5. FHS skrivelse Ö 388/2015, Underbilaga 5.1, 2016-12-23.

Available from: 2020-02-03 Created: 2020-02-03 Last updated: 2020-02-17Bibliographically approved
Ångström, J. & Widén, J. (2016). Religion or reason?: exploring alternative ways to measure the quality of doctrine. Journal of Strategic Studies, 39(2), 198-212
Open this publication in new window or tab >>Religion or reason?: exploring alternative ways to measure the quality of doctrine
2016 (English)In: Journal of Strategic Studies, ISSN 0140-2390, E-ISSN 1743-937X, Vol. 39, no 2, p. 198-212Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this article, we address the often ignored issue of quality standards for doctrine. In doing so, we contribute to the existing literature on military doctrine, since much of previous research has focused on outlining the effects of doctrine or the causes of particular doctrinal content, rather than how we should measure its quality. The predominant way of understanding quality of doctrine is based on the rationalist understanding of doctrine as a force multiplier. However, rationalist aims do not necessarily tell us anything about the contents of doctrine. Hence, a doctrine can be seemingly of high quality, but ultimately impede or lead armed forces astray. Rather than focusing on the utilitarian side of doctrine, we suggest that doctrine should mainly be understood as articles of faith or a belief system. And thus the quality of doctrine becomes inextricably linked to military norms and military identity. Writing doctrine thus becomes part of ritual, rather than reason.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2016
Keywords
doctrine, education, command, force multiplier, religion
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5743 (URN)10.1080/01402390.2015.1115034 (DOI)000372196500004 ()
Available from: 2016-01-11 Created: 2016-01-11 Last updated: 2018-07-20Bibliographically approved
Lundqvist, S. & Widén, J. (2016). Swedish–Finnish naval cooperation in the Baltic Sea: motives, prospects and challenges. Defence Studies, 16(4), 346-373
Open this publication in new window or tab >>Swedish–Finnish naval cooperation in the Baltic Sea: motives, prospects and challenges
2016 (English)In: Defence Studies, ISSN 1470-2436, E-ISSN 1743-9698, Vol. 16, no 4, p. 346-373Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Recently, Finland and Sweden decided to substantially deepen their defence cooperation and this project involves creating a bilateral standing Naval Task Group (SFNTG). The present article aims at examining the deepening naval cooperation between Finland and Sweden from a regional integration perspective, focusing on its motives, current challenges and future prospects. Driven by perceptions of common challenges and desires for cost-effectiveness, and strengthened by recent successes on sea surveillance and a combined Amphibious Task Unit, the bilateral project has considerable potential to achieve success. To fulfil its objectives, substantial legal changes in both countries are required to allow the use of force on each other’s territorial waters. To cater for the requirement of not conflicting with EU, NORDEFCO or NATO cooperations, the bilateral Task Group must operate according to NATO standards and by using English as the language in command and control. The costs of adjusting the naval units to NATO’s technical requirements are far from negligible and this issue still remains to be solved. If Finland and Sweden manage to incorporate new policies, common structures and common organisational norms among their navies, an even deeper integration, as in Belgium and the Netherlands, are conceivable.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2016
Keywords
Defence; naval cooperation; Sweden; Finland; NATO; NORDEFCO; the Baltic Sea
National Category
Political Science
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6390 (URN)10.1080/14702436.2016.1220805 (DOI)
Available from: 2016-12-14 Created: 2016-12-14 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Widén, J. (2015). 21st Century Mahan: Sound Military Considerations for the Modern Era [Review]. Mariner´s mirror, 101(2), 252-253
Open this publication in new window or tab >>21st Century Mahan: Sound Military Considerations for the Modern Era
2015 (English)In: Mariner´s mirror, ISSN 0025-3359, E-ISSN 2049-680X, Vol. 101, no 2, p. 252-253Article, book review (Other academic) Published
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5745 (URN)10.1080/00253359.2015.1025526 (DOI)000353926700029 ()
Available from: 2016-01-11 Created: 2016-01-11 Last updated: 2018-06-29Bibliographically approved
Ångström, J. & Widen, J. (2015). Contemporary military theory: the dynamics of war. London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Contemporary military theory: the dynamics of war
2015 (English)Book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2015. p. 205
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5122 (URN)9780415643030 (ISBN)
Available from: 2015-01-09 Created: 2015-01-09 Last updated: 2016-08-09Bibliographically approved
Lundqvist, S. & Widen, J. (2015). Cultivating Regional Maritime Security: Swedish-Finnish Naval Cooperation in the Baltic Sea. In: Ioannis Chapsos & Cassie Kitchen (Ed.), Ioannis Chapsos, Cassie Kitchen (Ed.), Strengthening Maritime Security Through Cooperation: . Paper presented at NATO Advanced Research Workshop, "Building Trust to Enhance Maritime Security", Geneva 10-11 November 2014 (pp. 63-73). Paper presented at NATO Advanced Research Workshop, "Building Trust to Enhance Maritime Security", Geneva 10-11 November 2014. Amsterdam: IOS Press
Open this publication in new window or tab >>Cultivating Regional Maritime Security: Swedish-Finnish Naval Cooperation in the Baltic Sea
2015 (English)In: Strengthening Maritime Security Through Cooperation / [ed] Ioannis Chapsos & Cassie Kitchen, Amsterdam: IOS Press, 2015, p. 63-73Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Maritime security is increasingly important for the coastal states of the Baltic Sea, which collaborate on sea surveillance in pursuit of maritime domain awareness. Finland and Sweden operate a bilateral system and assume lead roles in multilateral projects; Russia’s increasingly aggressive behavior has led them to substantially deepen their defense cooperation by creating a standing bilateral Naval Task Group. We examine this cooperation from a security policy perspective. For the project to succeed, it must operate in harmony with other cooperative strategies and it will also require substantial legislative changes. If Finland and Sweden succeed in adopting new policies, common structures, and organizational norms in their navies, a deep integration is conceivable.

Place, publisher, year, edition, pages
Amsterdam: IOS Press, 2015
Series
NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal Dynamics, ISSN 1874-6276 ; 122
Keywords
maritime security, naval cooperation, Sweden, Finland, Baltic Sea
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5236 (URN)10.3233/978-1-61499-536-4-63 (DOI)978-1-61499-535-7 (ISBN)
Conference
NATO Advanced Research Workshop, "Building Trust to Enhance Maritime Security", Geneva 10-11 November 2014
Available from: 2015-01-19 Created: 2015-01-19 Last updated: 2017-01-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications