Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Fors Brandebo, MariaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0790-354x
Alternative names
Publications (10 of 80) Show all publications
Fors Brandebo, M. & Alvinius, A. (Eds.). (2019). Dark Sides of Organizational Behavior and Leadership. London: INTECH
Open this publication in new window or tab >>Dark Sides of Organizational Behavior and Leadership
2019 (English)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [en]

In recent years, scholars have focused more on the "dark sides of leadership." Both the negative and positive aspects of the relationship between leaders and followers are considered. But the relationship between leaders and followers is also influenced by the context in which the relationship occurs. Organizational aspects such as culture and structures are studied in relation to how negative leadership develops. Organizations, just like humans, are able to develop justifications for their actions, to self-aggrandize by claiming their exclusivity. In this book, the dark sides of organizational behaviors and leadership are considered from different aspects and contexts. The book contributes knowledge of how negative leadership develops, what part organizational structures play, and what the consequences are for the leader, the subordinates and the organization.

Place, publisher, year, edition, pages
London: INTECH, 2019
Keywords
destructive leadership, dysfunctional organizational behaviour
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8201 (URN)10.5772/intechopen.71976 (DOI)978-1-78984-751-2 (ISBN)978-1-78984-750-5 (ISBN)
Available from: 2018-10-21 Created: 2018-10-21 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Fors Brandebo, M. (2019). Destruktivt ledarskap vid krishantering: Ledarskapets påverkan på tillit, hälsa och prestation. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Destruktivt ledarskap vid krishantering: Ledarskapets påverkan på tillit, hälsa och prestation
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med studien var att studera destruktivt ledarskap vid krishantering. Mer specifikt att studera samband mellan destruktiva ledarbeteenden i vardagen och destruktiva ledarbeteenden under insatser vid olyckor och kriser samt samband mellan destruktiva ledarbeteenden och underställdas tillit, hälsa och prestationer.

Utifrån en tidigare kvalitativ studie formulerades åtta hypoteser som undersöktes med hjälp av en enkätundersökning. Enkäten besvarades av 337 individer med erfarenhet av krishantering från kommun, länsstyrelse, polis och räddningstjänst. Resultaten visar att det framför allt är uppgiftsrelaterade, passiva destruktiva ledarskapsbeteenden som har starkast negativt samband med tillit, hälsa och prestation. Det visar på betydelsen av ledare som vågar fatta beslut och klarar av att vara handlingskraftiga både i vardagen och under osäkra och stressfylda förhållanden. Resultaten belyser också att destruktiva ledare har en negativ inverkan på underställdas förutsättningar att hantera kriser och olyckor.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2019. p. 40
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 119
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8928 (URN)9789186137915 (ISBN)
Available from: 2020-01-14 Created: 2020-01-14 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Fors Brandebo, M. & Alvinius, A. (2019). Introductory chapter: Dark sides of organizations and leadership – an integrative approach and definitions. In: Fors Brandebo Maria and Alvinius Aida (Ed.), Dark Sides of Organizational Behavior and Leadership: . London: INTECH
Open this publication in new window or tab >>Introductory chapter: Dark sides of organizations and leadership – an integrative approach and definitions
2019 (English)In: Dark Sides of Organizational Behavior and Leadership / [ed] Fors Brandebo Maria and Alvinius Aida, London: INTECH, 2019Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London: INTECH, 2019
Keywords
destructive leadership, dysfunctional organizational behaviour
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8202 (URN)10.5772/intechopen.71976 (DOI)978-1-78984-750-5 (ISBN)978-1-78984-751-2 (ISBN)
Note

The chapter was e-published ahead of the completed book 2018-11-05

Available from: 2018-10-21 Created: 2018-10-21 Last updated: 2019-01-14Bibliographically approved
Fors Brandebo, M., Österberg, J. & Berglund, A. K. (2019). The impact of constructive and destructive leadership on soldier's job satisfaction. Psychological Reports, 122(3), 1068-1086
Open this publication in new window or tab >>The impact of constructive and destructive leadership on soldier's job satisfaction
2019 (English)In: Psychological Reports, ISSN 0033-2941, E-ISSN 1558-691X, Vol. 122, no 3, p. 1068-1086Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to investigate whether constructive or destructive leadership behaviors are the best predictors of soldiers’ experienced meaningfulness of work and general job satisfaction. Data were collected among 300 employed soldiers using a questionnaire. The questionnaire contained questions about the immediate leader’s constructive and destructive leadership, meaningfulness of work and general job satisfaction. The results show that the constructive leadership factor inspiration and motivation was the best predictor of both experienced meaningfulness of work and general job satisfaction. None of the destructive leadership factors gave a significant contribution to the models although both the passive and active forms of destructive leadership showed a weak to moderate significant, negative correlation with experienced meaningfulness of work and general job satisfaction.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2019
Keywords
destructive leadership, constructive leadership, job satisfaction, meaningfulness, military
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8327 (URN)10.1177/0033294118771542 (DOI)
Funder
Swedish Armed Forces
Available from: 2019-01-14 Created: 2019-01-14 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Fors Brandebo, M. (2018). Destructive leadership in crisis management: behaviors and coping strategies. In: : . Paper presented at The 60th International Military Testing Association (IMTA) Conference, October 15-19, 2018, Kingston, Ontario, Canada. International Military Testing Association (IMTA)
Open this publication in new window or tab >>Destructive leadership in crisis management: behaviors and coping strategies
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
International Military Testing Association (IMTA), 2018
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8323 (URN)
Conference
The 60th International Military Testing Association (IMTA) Conference, October 15-19, 2018, Kingston, Ontario, Canada
Note

The abstracts and PowerPoint presentations are published at the conference web.

Available from: 2019-01-14 Created: 2019-01-14 Last updated: 2019-03-28Bibliographically approved
Fors Brandebo, M., Nilsson, S. & Larsson, G. (2018). Destruktivt ledarskap: Hur uppkommer det? Vilka effekter får det? Vad kan man göra åt det?. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Destruktivt ledarskap: Hur uppkommer det? Vilka effekter får det? Vad kan man göra åt det?
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
National Category
Social Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7359 (URN)978-91-44-11652-5 (ISBN)
Available from: 2018-03-26 Created: 2018-03-26 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
Fors Brandebo, M. (2018). Destruktivt ledarskap vid krishantering. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Destruktivt ledarskap vid krishantering
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det övergripande syftet med studien var att öka kunskapen om destruktivt ledarskap i krishanteringsorganisationer. En intervjustudie genomfördes med 21 informanter från länsstyrelser, kommuner, kommunal räddningstjänst och polisen. Resultaten visar att destruktivt ledarskap kan förstås som en process som börjar med att individen tolkar ledarens beteenden som destruktiva. Det påverkar individens förmåga och motivation att utföra sitt arbete. Intensiteten i konsekvenserna av dessa upplevda destruktiva beteenden påverkas av de upplevda orsakerna till beteendet, individens coping-strategier och det stöd organisationen ger. De olika delarna i denna process diskuteras mer utförligt i rapporten i relation till krishanteringskontexten. Som exempel kan nämnas att ledare kan vara konstruktiva när det gäller lösandet av uppgiften (krisen) men destruktiva i sin relation till medarbetarna/samarbetsaktörer. I rapporten diskuteras även hur ledarskapsideal kan leda till utövandet av destruktivt ledarskap.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 66
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 112
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8259 (URN)978-91-86137-80-9 (ISBN)
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2019-03-26Bibliographically approved
Fors Brandebo, M. & Lundell, E. (2018). Därför lämnade de Försvarsmaken: en kvantitativ studie om tidigare anställda soldater och sjömäns motivstruktur. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Därför lämnade de Försvarsmaken: en kvantitativ studie om tidigare anställda soldater och sjömäns motivstruktur
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med studien var att studera potentiell återanställningsbarhet och motivationsstruktur hos individer som lämnat Försvarsmakten. Följande frågeställningar avsågs att besvaras: (1) Vilka faktorer påverkade individernas beslut att lämna Försvarsmakten? och (2) Vilka faktorer påverkar huruvida individen vill ta återanställning i Försvarsmakten eller ej?

Med hjälp av en enkät besvarade 786 tidigare kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän frågor om varför de lämnade Försvarsmakten och om deras attityd till att ta återanställning. Resultaten visar att de flesta trivdes bra under sin anställning. Vanligaste orsakerna till att lämna var brist på utveckling, missnöje över lönen, och för att  påbörja civila studier/arbete. Brist på utveckling är den faktor som bäst predicerar om tidigare kontinuerligt tjänstgörande personal vill ta återanställning i Försvarsmakten eller ej.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 29
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 113
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8260 (URN)978-91-86137-81-6 (ISBN)
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2019-06-12Bibliographically approved
Larsson, G., Bencker, A., Hyllengren, P. & Fors Brandebo, M. (2018). Leader development using group dynamic interventions: a systematic literature review. Scandinavian Psychologist, 5, Article ID e7.
Open this publication in new window or tab >>Leader development using group dynamic interventions: a systematic literature review
2018 (English)In: Scandinavian Psychologist, ISSN 0036-5653, E-ISSN 2000-088X, Vol. 5, article id e7Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

This literature review aimed to synthesize the existing research on group dynamic interventions that are designed to enhance individual leadership development in organisations. Such interventions are typically intended to help leaders learn about both themselves and interpersonal relationships. A systematic mixed studies literature review with an integrated design was undertaken. The selection process resulted in nine articles that met the inclusion criteria. The scarcity of studies means that no reliable conclusion could be drawn on the sizes of effects and, thus, whether group dynamic interventions are effective or not. Given this situation, four tendencies could still be identified. First, interventions involving practical skills (e.g., problem-solving techniques) appear to be effective. Second, interventions focusing on inner processes (e.g., self-awareness, self-acceptance, and sensitivity to group processes) appear to have some favourable effects. Third, little evidence was found regarding the effectiveness of interventions aimed at improving leaders’ interpersonal skills. Fourth, identified enablers and neutralizers include group characteristics, facilitator qualities, intervention goals and focus, a safe climate, and opportunities for practice. The lack of evidence regarding effectiveness does not mean that group dynamic interventions are ineffective. It means only that more research is necessary to evaluate this type of developmental intervention. 

Keywords
group dynamic intervention, leader development, short-term intervention, systematic literature review
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8318 (URN)10.15714/scandpsychol.5.e7 (DOI)
Available from: 2019-01-11 Created: 2019-01-11 Last updated: 2019-01-21Bibliographically approved
Fors Brandebo, M. & Wolgers, G. (2018). Towards a Definition of Integrity in the Military. In: : . Paper presented at 60th International Military Testing Association (IMTA) Conference, October 15-19, 2018, Kingston, Ontario, Canada. International Military Testing Association (IMTA), Article ID 2018057.
Open this publication in new window or tab >>Towards a Definition of Integrity in the Military
2018 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
International Military Testing Association (IMTA), 2018
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8324 (URN)
Conference
60th International Military Testing Association (IMTA) Conference, October 15-19, 2018, Kingston, Ontario, Canada
Note

The abstracts and PowerPoint presentations are published at the conference web.

Available from: 2019-01-14 Created: 2019-01-14 Last updated: 2019-03-28Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0790-354x

Search in DiVA

Show all publications