Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 37) Show all publications
Nilsson, S., Ohlsson, A., Weibull, L. & Larsson, G. (2019). Internationella militära insatser: tjänstgöring och dess betydelse för parrelationer. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Internationella militära insatser: tjänstgöring och dess betydelse för parrelationer
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2019
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 122
Keywords
Families of military personnel, Couples, Utlandstjänstgöring, Parrelationer, Militära familjer
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8931 (URN)9789186137984 (ISBN)
Available from: 2020-01-14 Created: 2020-01-14 Last updated: 2020-02-18Bibliographically approved
Larsson, G., Hilmarsson, H., Ohlsson, A. & Hyllengren, P. (2019). Testutveckling med personlighetspsykologiskt fokus: En litteraturstudie. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Testutveckling med personlighetspsykologiskt fokus: En litteraturstudie
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapporten summerar en inledande litteraturstudie inom ett av Försvarsmakten beställt forskningsprojekt benämnt ”Testutveckling med personlighetspsykologiskt fokus”. Den övergripande frågeställningen har formulerats som:

- Hur kan mätinstrument (tester och/eller intervjuguider) avseende personlighetspsykologiskt orienterade bakomliggande faktorer utvecklas, prövas och implementeras för: (1) destruktiva ledarbeteenden, (2) ledares informella ”political skills” (3) ledares containerförmåga, samt (4) militära kontextrelaterade aspekter av emotionell stabilitet. Under delprojektets inledande år (2019) genomfördes denna litteraturstudie.

Resultatet redovisas med följande rubriker under vart och ett av de tre förstnämnda områdena: Vad är det? – definitioner; Vilka konsekvenser får det; och Vilka bakomliggande faktorer kan identifieras, med särskilt fokus på personlighetspsykologiska? Området ”militära kontextrelaterade aspekter av emotionell stabilitet” befinner sig redan på den personlighetspsykologiska nivån och här presenteras delaspekter av emotionell stabilitet liksom relaterade psykologiska förhållanden.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2019. p. 37
Series
LI Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial, ISSN 1401-5676 ; 120
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8904 (URN)9789186137953 (ISBN)
Available from: 2020-01-09 Created: 2020-01-09 Last updated: 2020-01-20Bibliographically approved
Hedlund, E., Alvinius, A., Josefsson, A., Ohlsson, A., Wallenius, C. & Larsson, G. (2018). Ledarskap och ledning i en förändrad organisatorisk kontext. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap och ledning i en förändrad organisatorisk kontext
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande bok har ambitionen att sätta samman tre års forskningsresultat (2016-2018) inom ramen för det av Försvarsmakten (FM) finansierade forskningsprojektet Ledarskap och ledning i en förändrad organisatorisk kontext och omsätta kunskaper till ett pedagogiskt och lättillgängligt material som kan användas i såväl Försvarshögskolans ordinarie kurs- och utbildningsprogram, som enskild läsning eller som utgångspunkt för gruppdiskussioner, seminarier och förberedelser inför något av de teman som tas upp i boken. Bokens innehåll speglar forskningsprojektets sammansättning som består av forskare från Ledarskapsavdelningen i Stockholm, Försvarshögskolans Ledarskapscentrum i Karlstad, och Ledningsvetenskap i Stockholm. Att bokens empiri kommer från militär kontext hindrar inte att bokens innehåll även kan vara av stort intresse för civila läsare, särskilt inom ramen för dem med intresse för civil-militär samverkan i såväl nationella som internationella insatser.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 86
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 117
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledningsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8264 (URN)978-91-86137-84-7 (ISBN)
Funder
Swedish Armed Forces
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
Alvinius, A., Ohlsson, A. & Larsson, G. (2018). Organizational challenges and leaders' coping strategies: a qualitative study of Swedish military staff organization. Journal of Military Studies
Open this publication in new window or tab >>Organizational challenges and leaders' coping strategies: a qualitative study of Swedish military staff organization
2018 (English)In: Journal of Military Studies, ISSN 2242-3524, E-ISSN 1799-3350Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Numerous societal change processes such as globalization, professionalization and social and technical acceleration have challenged military organizations. The aims of this study were to (1) gain a deeper understanding of coping strategies used by the military leaders at the strategic level to manage everyday organizational demands and (2) relate these strategies to multidisciplinary models of organizational challenges. Owing to an insufficiently developed base of research, an inductive approach was used. Interviews were performed with 23 Swedish brigadier generals and colonels. Five coping strategies were found for handling the negative organizational aspects: repair work, catching up, reproducing, using formal and informal strategies and managing loyalties. The theoretical concepts of narcissistic, anorectic and greedy organizations were used as a framework when interpreting the inductively generated coping strategies. It was suggested that the specific connection found between individual-level coping strategies and theoretically framed organizational challenges is new. The results of this study are discussed theoretically and may be valuable in educational settings when evaluating the working conditions and performance of high-level officers.

Keywords
organizational challenges, leadership strategies, organizational narcissism, organizational anorexia, organizational greed, qualitative study
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8274 (URN)10.1515/jms-2017-0002 (DOI)
Available from: 2019-01-02 Created: 2019-01-02 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Larsson, G., Nilsson, S., Hyllengren, P., Ohlsson, A., Waaler, G. & Kallenberg, K. (2018). Stress reactions following acute situations involving moral challenges among health care professionals. Scandinavian Journal of Psychology, 59(2), 177-185
Open this publication in new window or tab >>Stress reactions following acute situations involving moral challenges among health care professionals
Show others...
2018 (English)In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 59, no 2, p. 177-185Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Many health care professionals have to make morally difficult decisions during acute, stressful situations. The aim was to explore the applicability of an existing qualitatively developed model of individual reactions among professional first responders following such situations using a quantitative approach. According to the model, the interaction of antecedent individual and contextual characteristics affect the immediate emotional reactions to acute, stressful events involving a moral dilemma. Continuous coping efforts and the quality of social support will also affect the long‐term positive and negative reactions to the event. The participants (n = 204, about 50% response rate) represented three Swedish health care professions stationed at a university hospital and a regional hospital: Physicians (n = 50), nurses (n = 94) and “others” (n =60, mainly social welfare officers and assistant nurses). Except for the personality dimension emotional stability which was measured using an established instrument, all measurement scales were operationalizations of codes and categories from the qualitative study (ten scales altogether). Four multiple regression analyses were performed with long‐term positive and negative reactions in everyday acute and morally extremely taxing situations respectively as dependent variables. The outcome showed that long‐term positive reactions covaried with much use of the coping strategies Emotional distancing and Constructive emotional confrontation and a perception of a well‐functioning Formal social support. Regarding long‐term negative reactions, higher age and little use of Emotional distancing accounted for much of the variance. Immediate emotional reactions also contributed significantly. Conclusion: the results largely supported the model concepts and their assumed relationships.

Keywords
health care, stress, moral dilemma, coping, immediate reactions, long-term reactions
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7368 (URN)10.1111/sjop.12425 (DOI)
Available from: 2018-03-26 Created: 2018-03-26 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Ohlsson, A., Bandelitz Johansen, R. & Larsson, G. (2017). An exploratory study of the association between the Big-Five personality dimensions, the use of upward influencing tactics ans political skills with military staff members' perveived performance. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 2(1), Article ID 8.
Open this publication in new window or tab >>An exploratory study of the association between the Big-Five personality dimensions, the use of upward influencing tactics ans political skills with military staff members' perveived performance
2017 (English)In: Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, E-ISSN 2002-2867, Vol. 2, no 1, article id 8Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose was to explore the relationship and mediation effects between the Big Five personality dimensions, and political skill with military staff members’ perceived performance. The sample included 185 Armed Forces International staff members from several military education facilities. The results indicated that the PSI and several personality dimensions were positively correlated with individuals’ perceived performance. In addition, the personality dimension Conscientiousness acted as a statistically significant mediator between an individual’s use of political skills and their perceived performance. Practical considerations and future research directions are suggested.

Keywords
personality, political skill, organization, influence, social psychology, military
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8267 (URN)10.16993/sjwop.31 (DOI)
Available from: 2019-01-02 Created: 2019-01-02 Last updated: 2019-03-29Bibliographically approved
Larsson, G., Ohlsson, A., Berglund, A. K. & Nilsson, S. (2017). Daily uplifts and adaptive coping as a buffer against daily hassles: relationship with stress reactions over time in military personnel. Scandinavian Psychologist (4), Article ID e13.
Open this publication in new window or tab >>Daily uplifts and adaptive coping as a buffer against daily hassles: relationship with stress reactions over time in military personnel
2017 (English)In: Scandinavian Psychologist, ISSN 0036-5653, E-ISSN 2000-088X, no 4, article id e13Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this research was to gain a deeper understanding of how daily hassles and uplifts interact with each other and with stress reactions over time in military personnel. Interviews were conducted with 15 Swedish veterans five years after an international peace enforcement mission. The grounded theory method was used and result patterns were generated for six specific time periods distributed before, during, and after the mission. A theoretical model was developed showing that everyday uplifts combined with adaptive coping can be sufficient to limit stress reactions related to daily hassles. The model was supported by the fact that, five years after the mission, none of interviewees had received a PTSD diagnosis or needed professional psychological treatment. The last-mentioned outcome is noteworthy in itself given the severe stress often encountered in peace enforcement missions and previous research observations of high PTSD incidence, suicide rates, criminality, and substance abuse in mission participants.

Keywords
coping, daily hassles, daily uplifts, stress reactions, veterans
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7367 (URN)10.15714/scandpsychol.4.e13 (DOI)
Available from: 2018-03-26 Created: 2018-03-26 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Ohlsson, A. & Larsson, G. (2017). Emotions in strategic leadership: a literature review and theoretical modelling for future research. International Journal of Organization Theory and Behavior, 20(3), 311-340
Open this publication in new window or tab >>Emotions in strategic leadership: a literature review and theoretical modelling for future research
2017 (English)In: International Journal of Organization Theory and Behavior, ISSN 1093-4537, E-ISSN 1532-4273, Vol. 20, no 3, p. 311-340Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim was to explore the existing literature on emotion and strategic leadership in a systematic review and to synthesize it into a theoretical model. A literature review on emotion in connection to strategic leadership was undertaken. After adhering to the search strategy and exclusion criteria, 46 peer-reviewed texts consisting of articles and relevant book chapters remained. The texts were analyzed according to the grounded theory method (GTM) to generate a new theoretical model and a core variable was identified, organizational emotion shaping. The model attempts to show how the interaction of individual and organizational framing factors with the strategic leader’s tasks and challenges lead to emotion shaping internal and external of the organization. Suggestions for future research were formed and suggestions of practical implications were given. This literature review and theoretical integration offers a starting point for potential areas of further exploration.

National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6505 (URN)
Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-12 Last updated: 2017-11-06Bibliographically approved
Larsson, G., Alvinius, A., Fors Brandebo, M., Hyllengren, P., Nilsson, S. & Ohlsson, A. (2017). Leadership lessons: New challenges for smaller nations in multinational, highly stressful missions. In: Arita Holmberg & Jan Hallenberg (Ed.), The Swedish presence in Afghanistan: security and defence transformation (pp. 116-137). New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Leadership lessons: New challenges for smaller nations in multinational, highly stressful missions
Show others...
2017 (English)In: The Swedish presence in Afghanistan: security and defence transformation / [ed] Arita Holmberg & Jan Hallenberg, New York: Routledge, 2017, p. 116-137Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Routledge, 2017
National Category
Political Science
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6512 (URN)9781472474094 (ISBN)
Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-12 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Nilsson, S., Brandow, C., Ohlsson, A. & Larsson, G. (2017). Military leadership and emotion regulation in acute situations that contain moral dilemmas. International Journal of Work Organisation and Emotion, 8(4), 269-289
Open this publication in new window or tab >>Military leadership and emotion regulation in acute situations that contain moral dilemmas
2017 (English)In: International Journal of Work Organisation and Emotion, ISSN 1740-8938, E-ISSN 1740-8946, Vol. 8, no 4, p. 269-289Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim was to gain a deeper understanding of individual emotion-focused coping strategies and institutionalised norms as regards emotion regulation in a short-and long-term perspective in relation to acute stressful situations that contain moral dilemmas. 15 participants at different hierarchical levels in the Swedish Armed Forces (SAF) were interviewed. Several individual emotion regulation strategies and organisational norms for emotional expressiveness were identified. These were integrated into a theoretical model. The study contributes by explicating a context-specific emotion culture that gives limited space for emotional expression as it is necessary to remain firm and cold in acute situations that include moral dilemmas. Leaders must be able to minimise emotional displays in order to contribute to operational efficiency (termed emotional containing capacity). Potential conflicts between a well-developed emotional containing capacity in acute situations and long-term adaptation to organisational norms in daily life after missions and practical implications are discussed.

Keywords
military leadership, coping strategies, emotional labour, emotion regulation, emotion culture, stress
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8278 (URN)10.1504/IJWOE.2017.089293 (DOI)
Available from: 2019-01-02 Created: 2019-01-02 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9423-5916

Search in DiVA

Show all publications