Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Berglund, Anna Karin
Publications (10 of 21) Show all publications
Wallenius, C., Brandow, C., Berglund, A. K. & Jonsson, E. (2019). Anchoring Sweden’s Post-conscript Military: Insights From Elites in the Political and Military Realm. Armed forces and society, 45(3), 452-471
Open this publication in new window or tab >>Anchoring Sweden’s Post-conscript Military: Insights From Elites in the Political and Military Realm
2019 (English)In: Armed forces and society, ISSN 0095-327X, E-ISSN 1556-0848, Vol. 45, no 3, p. 452-471Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The universal nature of conscription ties or anchors broad segments of society to the military. What happens to societal anchoring after the draft ends? Using in-depth interviews with two groups of elites, this article explores factors that promote and hinder the Swedish Military’s societal anchoring post-conscription. The first group consisted of 18 executives at the Swedish Armed Forces (SAF) headquarters with strategic positions in relation to societal anchoring. The second group consisted of 15 representatives from the corresponding political level: members of the parliamentary Committee on Defense and their officials. The interviews were semistructured and analyzed according to a grounded theory-inspired approach. Main themes concerning obstacles were the public’s low interest and dated knowledge, an unclear political debate resulting in vague expectations concerning the SAF, as well as unclear responsibility for informing the public, and confidence gaps between the military and the political elite.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2019
Keywords
civil–military relations, defense policy, democracy, governmental organization, military organization, public policy
National Category
Political Science
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7340 (URN)10.1177/0095327X18755107 (DOI)
Funder
Swedish Armed Forces
Available from: 2018-03-14 Created: 2018-03-14 Last updated: 2019-12-16Bibliographically approved
Fors Brandebo, M., Österberg, J. & Berglund, A. K. (2019). The impact of constructive and destructive leadership on soldier's job satisfaction. Psychological Reports, 122(3), 1068-1086
Open this publication in new window or tab >>The impact of constructive and destructive leadership on soldier's job satisfaction
2019 (English)In: Psychological Reports, ISSN 0033-2941, E-ISSN 1558-691X, Vol. 122, no 3, p. 1068-1086Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to investigate whether constructive or destructive leadership behaviors are the best predictors of soldiers’ experienced meaningfulness of work and general job satisfaction. Data were collected among 300 employed soldiers using a questionnaire. The questionnaire contained questions about the immediate leader’s constructive and destructive leadership, meaningfulness of work and general job satisfaction. The results show that the constructive leadership factor inspiration and motivation was the best predictor of both experienced meaningfulness of work and general job satisfaction. None of the destructive leadership factors gave a significant contribution to the models although both the passive and active forms of destructive leadership showed a weak to moderate significant, negative correlation with experienced meaningfulness of work and general job satisfaction.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2019
Keywords
destructive leadership, constructive leadership, job satisfaction, meaningfulness, military
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8327 (URN)10.1177/0033294118771542 (DOI)
Funder
Swedish Armed Forces
Available from: 2019-01-14 Created: 2019-01-14 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Larsson, G., Lundell, E., Svensén, S., Berglund, A. K. & Nilsson, S. (2018). Enskilt tjänstgörande 1990-2015: hur mår de idag och vilken långsiktig effekt har vardagsstress?. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Enskilt tjänstgörande 1990-2015: hur mår de idag och vilken långsiktig effekt har vardagsstress?
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med undersökningen var att kartlägga hur svenska officerare som gjort insatser som enskilt tjänstgörande upplever sig må idag och särskilt beakta vardagsstressens betydelse.

Studiens teoretiska ramverk utgörs av en modell över vardagsstress, vilket urskiljer sig gentemot tidigare forskning där allvarliga reaktioner som Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) ofta varit i främsta fokus.

En enkät skickades till samtliga nu levande svenskar som varit enskilt tjänstgörande officerare under perioden 1990-2015 (N = 1198). Svar erhölls från 653 personer (54,5% svarsfrekvens).

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna upplever att de mår bra idag. Endast en mindre grupp rapporterar att de besväras av fysiska, emotionella eller kognitiva stressreaktioner (symptom). Resultatet visar även att ju starkare kombinationen av vardagliga glädjeämnen och funktionell stresshantering är i förhållande till kombinationen av vardagliga oros- och irritationsmoment och dysfunktionell stresshantering, desto lägre är förekomsten av symptom och vice versa.

Undersökningens främsta praktiska slutsats är att undersökningsdeltagarna i huvudsak mår bra idag. Studiens viktigaste teoretiska slutsats är att den prövade modellen ger ett betydelsefullt kunskapstillskott för förståelse av hur vardagshändelser och hanteringsstrategier samspelar med stressreaktioner och indikationer på PTSD.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 40
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 111
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8257 (URN)978-91-86137-76-2 (ISBN)
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Larsson, G. & Berglund, A. K. (2018). Ledarskapets containerfunktion: en kvalitativ studie av militära mellanchefer. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Ledarskapets containerfunktion: en kvalitativ studie av militära mellanchefer
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Containerförmåga handlar i ledarskapssammanhang om att man som chef måste kunna varsebli, tolka och härbärgera signaler från högre nivå innan de förmedlas vidare nedåt i hierarkin. Härbärgeringen innefattar att transformera den högre nivåns budskap på ett sådant sätt att det blir meningsfullt för medarbetare på lägre nivåer, utan att budskapet för den skull förvanskas. Även det omvända gäller. Chefer måste kunna ta emot och härbärgera signaler ”från golvet” och föra dem vidare uppåt till högre chefer på ett konstruktivt sätt.

Syftet med undersökningen var att få en fördjupad förståelse av de intrapsykiska delarna av ledarskapets containerfunktion och hur de samverkar med de beteendemässiga delarna. En intervjuundersökning genomfördes med 15 svenska militära officerare på mellanchefnivå. Studien ledde fram till en identifikation av ett antal detaljaspekter inom ledarskapets containerfunktion. Som exempel kan nämnas vikten av självdisciplin att motstå impulser att agera direkt för att skapa tid att analysera situationen och förbereda argument gentemot målgruppen. Studien visar vidare att ledares hantering av containerfunktionen är starkt relaterade till deras ledarskap mer generellt. Detta gäller dels individfaktorn ledarens personliga trygghet och erfarenhet, dels den relationella faktorn att bygga tillitsfulla relationer uppåt och nedåt.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 22
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 118
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8265 (URN)978-91-86137-85-4 (ISBN)
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Österberg, J., Jonsson, E. & Berglund, A. K. (2018). Pridobivanje častnikov - izboljševanje procesa: Officer Recruitment - Improving the Process. Sodobni vojaški izziv / Contemporary Military Challenges, 20(2), 23-35
Open this publication in new window or tab >>Pridobivanje častnikov - izboljševanje procesa: Officer Recruitment - Improving the Process
2018 (English)In: Sodobni vojaški izziv / Contemporary Military Challenges, ISSN 2232-2825, Vol. 20, no 2, p. 23-35Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The only way to become an officer in Sweden is to complete the three-year Officers’ Programme (OP). In the selection process for the OP, there is a large gap between the number of applicants and the number of individuals who start the programme. One consequence of this is that the OP has not been fully manned since 2008, thus leaving the Swedish Armed Forces (SAF) with a shortage of officers. Manning the SAF with sufficient officers with the right qualifications is a priority, and henceforth the number of cadets must increase. Therefore, in 2014, a project was launched with the aim of examining recruitment to and selection for the OP, as well as identifying success factors and areas of improvement. An additional ambition was to introduce measures intended to increase recruiting efficiency based on the results, and the proportion of individuals who enter the OP.

The project led to the implementation of a different recruitment strategy in 2016 and 2017. Early in the selection process applicants were contacted by cadets already studying on the OP, and were invited to an information meeting at the Swedish Defence University. Those who were selected to start the OP were also contacted by their future platoon commanders, who provided useful information. The outcomes show that the numbers of cadets starting the OP increased, and the dropout rate during the selection process was lower than before.

Place, publisher, year, edition, pages
Ljubljana: Generalštab Slovenske vojske / General Staff of the Slovenian Armed Forces, 2018
Keywords
recruitment, officers, officer's programme, Swedish Armes Forces
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8182 (URN)
Available from: 2018-10-01 Created: 2018-10-01 Last updated: 2018-10-01Bibliographically approved
Svensén, S., Berglund, A. K., Thielen, A., Wolgers, G. & Fors Brandebo, M. (2018). Validering av Officersprogrammets urvalsprocess: Steg 2: En kvalitativ studie om utveckling av förmågor och egenskaper hos officerare. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Validering av Officersprogrammets urvalsprocess: Steg 2: En kvalitativ studie om utveckling av förmågor och egenskaper hos officerare
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna undersökning ingår som ett andra steg i en planerad sekvens av studier som syftar till att validera officersprogrammets urvalsprocess. I det första steget identifierades ett antal egenskaper och förmågor som kan antas vara betydelsefulla för officerare för att utföra ett bra arbete, oavsett inom vilken arena officeren verkar. En sammanfattande modell togs fram där egenskaperna och förmågorna indelades i tre kategorier; individuella basegenskaper, interpersonella förmågor och uppgiftsrelaterade förmågor.

I det andra steget undersöks dessa egenskaper och förmågors karaktär; är de stabila eller utvecklas de under utbildning eller yrkesutövande? Resultatet visar att de individuella basegenskaperna utvecklas förutsatt en stabil grund liksom de interpersonella förmågorna medan de uppgiftsrelaterade förmågorna huvudsakligen utvecklades över tid, antingen under utbildningen eller som yrkesverksam officer.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 20
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 114
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8261 (URN)978-91-86137-82-3 (ISBN)
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Larsson, G., Ohlsson, A., Berglund, A. K. & Nilsson, S. (2017). Daily uplifts and adaptive coping as a buffer against daily hassles: relationship with stress reactions over time in military personnel. Scandinavian Psychologist (4), Article ID e13.
Open this publication in new window or tab >>Daily uplifts and adaptive coping as a buffer against daily hassles: relationship with stress reactions over time in military personnel
2017 (English)In: Scandinavian Psychologist, ISSN 0036-5653, E-ISSN 2000-088X, no 4, article id e13Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this research was to gain a deeper understanding of how daily hassles and uplifts interact with each other and with stress reactions over time in military personnel. Interviews were conducted with 15 Swedish veterans five years after an international peace enforcement mission. The grounded theory method was used and result patterns were generated for six specific time periods distributed before, during, and after the mission. A theoretical model was developed showing that everyday uplifts combined with adaptive coping can be sufficient to limit stress reactions related to daily hassles. The model was supported by the fact that, five years after the mission, none of interviewees had received a PTSD diagnosis or needed professional psychological treatment. The last-mentioned outcome is noteworthy in itself given the severe stress often encountered in peace enforcement missions and previous research observations of high PTSD incidence, suicide rates, criminality, and substance abuse in mission participants.

Keywords
coping, daily hassles, daily uplifts, stress reactions, veterans
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7367 (URN)10.15714/scandpsychol.4.e13 (DOI)
Available from: 2018-03-26 Created: 2018-03-26 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Larsson, G., Berglund, A. K., Alvinius, A. & Bandlitz Johansen, R. (2017). Militära mellanchefers containerfunkiton och ledarskap: En nyckel till organisationers resultat. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Militära mellanchefers containerfunkiton och ledarskap: En nyckel till organisationers resultat
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2017
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 108
National Category
Political Science
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7193 (URN)9789186137694 (ISBN)
Available from: 2018-01-10 Created: 2018-01-10 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Österberg, J., Jonsson, E. & Berglund, A. K. (2017). Officer recruitment in Sweden: Enhancing the process. In: : . Paper presented at ERGOMAS, 2017, Aten, Grekland.
Open this publication in new window or tab >>Officer recruitment in Sweden: Enhancing the process
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

In the recruitment process for the three-year officer program (OP), it is a big dropout in the period from application to the start of the program. Because of this is, the OP has not been fully manned since 2008. To supply the Swedish Armed Forces with a sufficient number of officers are a priority and henceforth the SAF have a need for increasing the numbers of officers. Furthermore, a large number of retirements within the officer corps have also reduced the numbers of officers. In order to increase recruiting efficiency and increase the proportion of individuals who complete the entire recruitment process to OP, a project was launched at the Swedish Defence University designed to evaluate the recruitment into, and dropouts from the OP. Results carried out under the project shows that the earlier people jump out of the recruitment process, the older and more academically educated, they tend to be. Further, the results show that personal contact from officers and cadets already in the system has a positive relation on people’s willingness to complete the recruitment process. The project implemented a different recruitment strategy in 2016, the outcome showed that the percentage of applicants who started the program was higher than before, and the dropout rate was lower than ever.

National Category
Political Science
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7163 (URN)
Conference
ERGOMAS, 2017, Aten, Grekland
Available from: 2018-01-02 Created: 2018-01-02 Last updated: 2018-01-09Bibliographically approved
Larsson, G., Berglund, A. K. & Ohlsson, A. (2016). Daily hassles, their antecedents and outcomes among professional first responders: a systematic literature review. Scandinavian Journal of Psychology, 57(4), 359-367
Open this publication in new window or tab >>Daily hassles, their antecedents and outcomes among professional first responders: a systematic literature review
2016 (English)In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 57, no 4, p. 359-367Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Occupational groups such as firefighters, military officers, paramedics and police officers are exposed to a combination of acute, severe and accumulated everyday stress. Drawing on the daily hassles perspective on stress, the aim was to synthesize existing research on daily hassles in professional first responder settings into a theoretical model. A systematic mixed studies review with an integrated design was undertaken. The selection process resulted in 40 articles meeting the inclusion criteria. The selected papers represented two literature reviews, one qualitative study, eight longitudinal studies and 29 cross-sectional studies. Five superior categories emerged in the analysis: Individual antecedent and continuously framing factors, Environmental antecedent and continuously framing factors, Appraisal and coping processes, Daily hassles and Outcome. Suggestions for future research are presented

Keywords
Daily hassles, stress, occupational stress, systematic literature review, emergency, military, paramedics, police, firefighters
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6495 (URN)10.1111/sjop.12303 (DOI)000379940000012 ()
Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-12 Last updated: 2018-07-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications