Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 13) Show all publications
Nicander, L. (2016). The recipe for think tank success: the perspective of insiders. The international journal of intelligenca and counter intelligence, 29(4), 738-759
Open this publication in new window or tab >>The recipe for think tank success: the perspective of insiders
2016 (English)In: The international journal of intelligenca and counter intelligence, ISSN 0885-0607, E-ISSN 1521-0561, Vol. 29, no 4, p. 738-759Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

On why and how the main five US Think Tanks fill a gap in the national security environment and stay succesful, maintain status, impact and reputation for integrity

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2016
Keywords
Security Policy, Think Tanks, Department of Defense, Intelligence
National Category
Political Science Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6166 (URN)10.1080/08850607.2016.1177397 (DOI)000384359700005 ()
Available from: 2016-06-16 Created: 2016-06-16 Last updated: 2018-06-29Bibliographically approved
Nicander, L. (2015). Det gränslösa hotet från cyberymden. In: Johan Bergnäs och Mats Ögren Wanger (Ed.), Kan Sverige försvaras - mot vad?: en antologi om svensk säkerhetspolitik (pp. 160-170). Stockholm: Ekerlids förlag
Open this publication in new window or tab >>Det gränslösa hotet från cyberymden
2015 (Swedish)In: Kan Sverige försvaras - mot vad?: en antologi om svensk säkerhetspolitik / [ed] Johan Bergnäs och Mats Ögren Wanger, Stockholm: Ekerlids förlag, 2015, p. 160-170Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Om behov av en nationell cybersäkerhetsstrategi.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Ekerlids förlag, 2015
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5689 (URN)9789188193209 (ISBN)
Note

Även publicerad i Veckans Affärer 151221.

Available from: 2016-01-05 Created: 2016-01-05 Last updated: 2016-01-07Bibliographically approved
Nicander, L. & Arnevall, L. (2015). "Fingret i magen": Ryska utmaningar för svensk-finskt försvarspolitiskt tänkande. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (4), 129-135
Open this publication in new window or tab >>"Fingret i magen": Ryska utmaningar för svensk-finskt försvarspolitiskt tänkande
2015 (Swedish)In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 4, p. 129-135Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: KKRVA, 2015
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5683 (URN)
Available from: 2016-01-05 Created: 2016-01-05 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Nicander, L. (2015). New threats - Old Routines: bureaucratic adaptability in the security policy environment. (Doctoral dissertation). Åbo: Åbo Akademi University Press
Open this publication in new window or tab >>New threats - Old Routines: bureaucratic adaptability in the security policy environment
2015 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

Huvudfokus för denna avhandling är området byråkratisk förändringsbenägenhet i förhållande till omvärldsutveckling på det säkerhetsrelaterade området. Den forskningsfråga som står i centrum är: Hur kan man tidsmässigt förkorta processen från upptäckten av nya hotförutsättningar till att nödvändiga skyddsåtgärder implementerats, och var finns flaskhalsarna? Syftet är att från olika infallsvinklar studera samspelet och kopplingarna mellan de statliga institutioner som har att uppmärksamma och varna för olika former av antagonistiska hot, och de strukturer som har att planera för samhällsberedskapen genom att snabbt och smidigt omsätta dessa signaler till styrande inriktningar med motsvarande resursallokeringar till utsatta sektorer. Kravet på ökad snabbhet i denna process har ökat radikalt i och med informationssamhällets utveckling och där gårdagens rutiner inte är anpassade till dagens nya hot och sårbarheter. Därför är studier av de mekanismer som kan påverka snabbheten i högsta grad policyrelevant. En viktig hypotes som prövas i avhandlingsupplägget är att ökad pluralism – både på hot- och planeringssidan – medför ökad förändringsbenägenhet beträffande att implementera föranledda åtgärder och förändra förvaltningsstrukturer. Det kan handla om såväl olika militära försvarssystem som civila kritiska informationsinfrastrukturer kopplat till el- och telesystem. Ett särskilt förhållande här är att dessa processer till övervägande del äger rum i slutna system med kunskapsmonopol där externa inflytelser (”peer review”, marknadsmekanismer etc.) är närmast obefintliga. Hur påverkas dessa och utvecklas dessa strukturer för ”Hot” respektive ”Planering” av omvärldsutvecklingen? Finns det en ”Missing Link” här i kedjan ”hotupptäckt-policyformuleringsprocess-byråkratisk implementering”? Vad hindrar denna process från att proaktivt och linjärt antecipera nya förutsättningar?

Place, publisher, year, edition, pages
Åbo: Åbo Akademi University Press, 2015. p. 196
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5630 (URN)978-952-12-3283-1 (ISBN)
Public defence
2015-11-27, Auditorium Bruhn, Academill, Strandgatan 2, Vasa, 12:00
Opponent
Supervisors
Available from: 2015-11-16 Created: 2015-11-12 Last updated: 2016-06-16Bibliographically approved
Nicander, L. (2015). Sverige behöver ta ett grepp om hoten. Svenska dagbladet, 18/12
Open this publication in new window or tab >>Sverige behöver ta ett grepp om hoten
2015 (Swedish)In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, Vol. 18/12Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Behov av samhällsövergripande operativa studier för att avgöra skyddsbehov diskuteras.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2015
Keywords
Totalförsvar, hot, planering, "net assessment"
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5691 (URN)
Note

Debattartikel i SvD brännpunkt

Available from: 2016-01-05 Created: 2016-01-05 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Nicander, L. (2015). Sverige är illa förberett mot det gränslösa cyberhotet. Veckans Affärer, On-line, 21/12
Open this publication in new window or tab >>Sverige är illa förberett mot det gränslösa cyberhotet
2015 (Swedish)In: Veckans Affärer, On-line, ISSN 0506-4406, Vol. 21/12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Svensk statsförvaltnings svårigheter att planera mot tvärsektoriella hot.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2015
Keywords
Cyberhot, säkerhetspolitik, regeringskansli
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5690 (URN)
Note

Utdrag ur boken "Kan Sverige försvaras - mot vad?" på Ekerlids förlag

Available from: 2016-01-05 Created: 2016-01-05 Last updated: 2017-08-01Bibliographically approved
Nicander, L. (2015). The Role of Think Tanks in the U.S. Security Policy Environment. The international journal of intelligenca and counter intelligence, 28(3), 480-501
Open this publication in new window or tab >>The Role of Think Tanks in the U.S. Security Policy Environment
2015 (English)In: The international journal of intelligenca and counter intelligence, ISSN 0885-0607, E-ISSN 1521-0561, Vol. 28, no 3, p. 480-501Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
London: , 2015
Keywords
Threat, Security Policy, Policy Planning, Intelligence, Bureaucracy, Think Tanks
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5413 (URN)10.1080/08850607.2015.1022462 (DOI)000210648400004 ()
Available from: 2015-06-05 Created: 2015-06-05 Last updated: 2018-06-29Bibliographically approved
Hellenberg, T., Visuri, P. & Nicander, L. (2011). Securing Air Traffic: Case CBRN Terrorism. Helsingfors: Aleksanteri Institute, University of Helsinki
Open this publication in new window or tab >>Securing Air Traffic: Case CBRN Terrorism
2011 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Helsingfors: Aleksanteri Institute, University of Helsinki, 2011. p. 333
National Category
Social Sciences
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-4389 (URN)
Available from: 2014-01-10 Created: 2014-01-10 Last updated: 2016-01-07Bibliographically approved
Nicander, L. (2011). Understanding intelligence community innovation in the post-9/11 world. The international journal of intelligenca and counter intelligence, 24(3), 534-568
Open this publication in new window or tab >>Understanding intelligence community innovation in the post-9/11 world
2011 (English)In: The international journal of intelligenca and counter intelligence, ISSN 0885-0607, E-ISSN 1521-0561, Vol. 24, no 3, p. 534-568Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2011
National Category
Social Sciences
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-2055 (URN)
Available from: 2011-09-02 Created: 2011-09-02 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Nicander, L. (2010). Shielding the net: understanding the issue of vulnerability and threat to the information society. Policy Studies, 31(3), 283-300
Open this publication in new window or tab >>Shielding the net: understanding the issue of vulnerability and threat to the information society
2010 (English)In: Policy Studies, ISSN 0144-2872, E-ISSN 1470-1006, Vol. 31, no 3, p. 283-300Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

There are a number of vulnerabilities, which are increasing in potential effects, as society grows increasingly digitised and increasingly interconnected. Critical information infrastructure (CII) is one of these vulnerabilities, which is vital for the functioning of society. Often these resources are taken for granted and can be overlooked. The period under consideration in this article and consequently its primary focus is from 1995 until 2002. Beginning with a description of the physical stakes that are at risk, the article evaluates the policy processes underpinning CII in a variety of different countries as it relates to CII protection. These processes are tracked, revealing differences and similarities in the time and path taken to secure a national policy. It is argued that a country's ability to successfully navigate the various identified phases of the critical information infrastructure protection programme implementation process is determined by a number of observable factors: constitutional structure; the character of the state bureaucracy; real and perceived threats; and effective top-down policy coordination.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2010
Keywords
comparison, critical information infrastructure, policy analysis, policy learning, risk
National Category
Social Sciences
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-1016 (URN)10.1080/01442871003615935 (DOI)000291002400001 ()
Available from: 2010-12-21 Created: 2010-12-21 Last updated: 2018-06-28Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8904-6045

Search in DiVA

Show all publications