Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Deverell, Edward
Alternative names
Publications (10 of 39) Show all publications
Deverell, E. (2019). Att identifiera och motstå informationspåverkan: En jämförande studie av hur de nordiska länderna organiserar arbetet. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (1), 31-54
Open this publication in new window or tab >>Att identifiera och motstå informationspåverkan: En jämförande studie av hur de nordiska länderna organiserar arbetet
2019 (Swedish)In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 1, p. 31-54Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Authoritarian states and democracies have long used propaganda and disinformation to manipulate target audiences. Recently interest in this issue has increased, especially as active pro-Kremlin disinformation measures have targeted the Nordic countries. So far, research on disinformation measures in a Nordic context is limited and focuses mainly on how individual countries have been exposed, or how disinformation in regard to a particular and debated issue have affected the debate in individual countries, while research is lacking on how Nordic countries organize themselves and work to identify and counter such threats ina comparative perspective. This comparative case study uses qualitative analysis of literature, policy documents and interviews with expert practitioners to show that Sweden and Finland have established and tested organizations and networks to identify and counter disinformation campaigns. Similar institutionalization is now underway in Denmark and Norway. The states inspire each other and participate in international collaboration. But how the countries participate in such collaboration varies and, moreover, has bearing on their vulnerability in facing the threat.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungl Krigsvetenskapsakademien, 2019
Keywords
informationspåverkan, desinformation, samverkan
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8598 (URN)
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Available from: 2019-06-14 Created: 2019-06-14 Last updated: 2019-08-28
Olsson, E.-K., Deverell, E., Wagnsson, C. & Hellman, M. (2016). EU, armed forces and social media: convergence or divergence?. Defence Studies, 16(2), 97-117
Open this publication in new window or tab >>EU, armed forces and social media: convergence or divergence?
2016 (English)In: Defence Studies, ISSN 1470-2436, E-ISSN 1743-9698, Vol. 16, no 2, p. 97-117Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article explores how armed forces in EU member states work with and view social media in national and international settings, and what the patterns of convergence/divergence are on these issues. To that end, a questionnaire targeted at EU armed forces was constructed. An index of qualitative variation was calculated to explore the relative convergence among respondents (n = 25) on issues of risks and opportunities with using social media nationally and internationally. Consistent with previous research on European armed forces, we found higher levels of divergence than convergence. Contrary to our expectations that similar challenges, joint international standards, and membership in international organizations would foster convergence with regard to social media use in areas of deployment, we found that convergence appeared foremost pertaining to the domestic level. Policy divergence was strongest in areas of deployment.

National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6280 (URN)10.1080/14702436.2016.1155412 (DOI)
Available from: 2016-08-23 Created: 2016-08-23 Last updated: 2017-11-28Bibliographically approved
Deverell, E. & Wagnsson, C. (2016). Marknadiseringen av Försvarsmaktens kommunikation: ett strategiskt maktmedel i en tid av förändring. Statsvetenskaplig Tidskrift, 118(4), 589-622
Open this publication in new window or tab >>Marknadiseringen av Försvarsmaktens kommunikation: ett strategiskt maktmedel i en tid av förändring
2016 (Swedish)In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 118, no 4, p. 589-622Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Previous research shows that the Swedish Armed Forces’ communication is dominatedby market communication, and that this may impact on how the organizationis anchored in society. By adopting a neo-institutional perspective to the studyof agency communication, this article aims to deepen the analysis of the ArmedForces’ communication. Our analysis, based on interviews and official documents,demonstrates both risks and opportunities with marketization of the Armed Forces’communication. On the one hand, market communication may lead to the neglectof alternative values and images of the Armed Forces. Also, the rushed changes incommunication strategies identified risk providing an image of a complex organizationthat is difficult to comprehend, which may undermine the Armed Forces’legitimacy. On the other hand, the Armed Forces’ enhanced role as an employer andcomprehensive use of social media has led to more transparency and to the fosteringof values corresponding to values in society at large. How the Armed Forces, itsleadership, management, and communicators relate to these opportunities andrisks will be crucial for the organization’s future legitimacy.

National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6408 (URN)
Available from: 2016-12-21 Created: 2016-12-21 Last updated: 2018-01-16Bibliographically approved
Deverell, E. (2015). Att lära av kriserfarenheter. In: Deverell, Edward, Hansén, Dan & Olsson, Eva-Karin (Ed.), Perspektiv på krishantering: (pp. 195-217). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Att lära av kriserfarenheter
2015 (Swedish)In: Perspektiv på krishantering / [ed] Deverell, Edward, Hansén, Dan & Olsson, Eva-Karin, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 195-217Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5769 (URN)978-91-44-09999-6 (ISBN)
Available from: 2016-01-12 Created: 2016-01-12 Last updated: 2016-01-12Bibliographically approved
Deverell, E. & Stiglund, J. (2015). Crisis: Designing a method for organizational crisis investigation. In: Nathalie Schiffino, Laurent Taskins, Cecile Donis & Julien Raone (Ed.), Organizing after crisis: the challenge of learning (pp. 29-54). Brussels: Peter Lang Publishing Group
Open this publication in new window or tab >>Crisis: Designing a method for organizational crisis investigation
2015 (English)In: Organizing after crisis: the challenge of learning / [ed] Nathalie Schiffino, Laurent Taskins, Cecile Donis & Julien Raone, Brussels: Peter Lang Publishing Group, 2015, p. 29-54Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Brussels: Peter Lang Publishing Group, 2015
Series
Public Action, ISSN 1783-6077 ; 13
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5767 (URN)978-2-87574-260-5 (ISBN)
Funder
Science for Life Laboratory - a national resource center for high-throughput molecular bioscience
Available from: 2016-01-12 Created: 2016-01-12 Last updated: 2016-05-04Bibliographically approved
Deverell, E., Dan, H. & Olsson, E.-K. (Eds.). (2015). Perspektiv på krishantering. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Perspektiv på krishantering
2015 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Du tycker att samhällsfrågor är spännande och har ett särskilt intresse för kriser och oförutsedda händelser. Vad gör egentligen de som har ansvar och förväntningar på sig att ställa saker till rätta i en krissituation? Hur fungerar mediernas granskning och hur agerar andra parter som har till uppgift att utkräva ansvar? När väl den akuta fasen är över, vad lär sig de inblandade aktörerna, och hur fungerar förändringsarbetet och införandet av nya policyer? Perspektiv på krishantering är till för dig som vill fördjupa dig i dessa frågor.

De perspektiv som presenteras är olika sätt att närma sig och studera krishantering som fenomen. Boken är indelad i tre övergripande perspektiv: hantera, granska och förändra. Genomgående i boken presenteras fallbeskrivningar av verkliga händelser och faktiskt handlande. Men fokus ligger inte på händelserna som sådana, utan på förståelsen av dem – de teoretiska perspektiven. Även om boken är rik på perspektiv gör den inte anspråk på att vara heltäckande. Snarare inbjuder den dig som är intresserad och engagerad att själv studera krishantering och bidra till kunskapsfältet.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015. p. 245
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5562 (URN)978-91-44-09999-6 (ISBN)
Available from: 2015-08-18 Created: 2015-08-18 Last updated: 2015-09-02Bibliographically approved
Deverell, E., Hansén, D. & Olsson, E.-K. (2015). Perspektiv på krishantering: Introduktion. In: Deverell, Edward, Hansén, Dan & Olsson, Eva-Karin (Ed.), Perspektiv på krishantering: (pp. 5-18). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Perspektiv på krishantering: Introduktion
2015 (Swedish)In: Perspektiv på krishantering / [ed] Deverell, Edward, Hansén, Dan & Olsson, Eva-Karin, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 5-18Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5770 (URN)978-91-44-09999-6 (ISBN)
Available from: 2016-01-12 Created: 2016-01-12 Last updated: 2016-01-13Bibliographically approved
Deverell, E. (2015). Systems for Post-Crisis Learning: A Systemic Gap in Civil Security Governance?. In: Raphael Bossong & Hendrik Hegeman (Ed.), European Civil Security Governance: Diversity and Cooperation in Crisis and Disaster Management (pp. 160-187). Houndsmills: Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>Systems for Post-Crisis Learning: A Systemic Gap in Civil Security Governance?
2015 (English)In: European Civil Security Governance: Diversity and Cooperation in Crisis and Disaster Management / [ed] Raphael Bossong & Hendrik Hegeman, Houndsmills: Palgrave Macmillan, 2015, p. 160-187Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Increasing the capacity of governments to learn from harmful events, such as for instance pandemics, hurricanes, terrorist attacks or large scale accidents, is of importance for civil security and organizational safety (Stern, 1997; Deverell, 2010). A frequently used strategy by governments and public organizations in this regard is to launch a crisis investigation after an event. This chapter deals with such forms of investigations and especially the importance of organizing structures for post hoc crisis investigations. The chapter argues that a lack of structured arrangements regarding post hoc crisis investigations will have negative effects on organizational and governmental lesson drawing from crises, and thus on long term EU civil security. We depart from the premise that taking structured and deliberate steps after crisis events to restore legitimacy and to make sure that historic mistakes are not repeated is an important part of civil security governance (cf. Sulitzeanu-Kenan and Holzman-Gazit, 2013). At the same time, civil security governance can also be seen as a problem for learning. Civil security governance involves a wide variety of actors and confronts ambiguous policy problems and fuzzy boundaries. As such it tends to work against systemization and standardized organisational processes required for effective post hoc crisis investigations.

Place, publisher, year, edition, pages
Houndsmills: Palgrave Macmillan, 2015
Series
New Security Challenges series
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5563 (URN)978-1-137-48110-8 (ISBN)
Available from: 2015-08-18 Created: 2015-08-18 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Deverell, E., Olsson, E.-K., Wagnsson, C., Hellman, M. & Johnsson, M. (2015). Understanding Public Agency Communication: the case of the Swedish Armed Forces. Journal of Public Affairs, 15(4), 387-396
Open this publication in new window or tab >>Understanding Public Agency Communication: the case of the Swedish Armed Forces
Show others...
2015 (English)In: Journal of Public Affairs, ISSN 1472-3891, E-ISSN 1479-1854, Vol. 15, no 4, p. 387-396Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article suggests a diagnostic framework of public communication intended to capture new communication strategies used by Armed Forces across Europe to legitimize new tasks and recruit new personnel. Three distinct communicative models that impact differently on democratic values and public support are suggested: an Old Public Administration (OPA) model influenced by bureaucratic values, a New Public Management (NPM) model fuelled by market values and a deliberative model labelled ‘New Public Service’ (NPS) that is largely influenced by proponents of ‘e-democracy’. A case study of the communication of the Swedish Armed Forces identifies a lingering bureaucratic (OPA) ideal. The market ideal (NPM) however clearly dominates. The article concludes that communication along market purposes, principles and practices risks distancing Armed Forces further from society. Yet, an embryonic deliberative ideal (NPS)—much fuelled by the use of social media such as blogs—was also identified. This growing ideal holds the potential of infusing deliberative vigor into the organization and presumably facilitates the bridging of the gap to society.

National Category
Public Administration Studies
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Krigsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5118 (URN)10.1002/pa.1552 (DOI)000212305700006 ()
Available from: 2015-01-08 Created: 2015-01-08 Last updated: 2018-06-29Bibliographically approved
Stern, E., Deverell, E., Fors, F. & Newlove-Eriksson, L. (2014). Post mortem crisis analysis: Dissecting the London bombings of July 2005. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 1(4), 402-422
Open this publication in new window or tab >>Post mortem crisis analysis: Dissecting the London bombings of July 2005
2014 (English)In: Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, ISSN 2051-6614, Vol. 1, no 4, p. 402-422Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose – Taming the complexity of crisis and integrating diverse narratives and sources regarding crisis events is a serious challenge. The purpose of this paper is to present a methodology for reconstructing, dissecting, and thematically comparing crisis experiences, using the 7/7 London bombings of 2005 as an illustrative empirical application.

Design/methodology/approach – A cognitive-institutional process-tracing methodology suitable compatible with structured focussed comparison of crisis cases (Stern and Sundelius, 2002; cf. George and Bennett, 2005) is used. This cognitive-institutional process tracing and analysis strategy consists of four steps: contextualization, development of a synthetic chronological narrative, identification and reconstruction of decision occasions, and (comparative) thematic analysis.

Findings – The paper demonstrates the feasibility of applying the methodology to real-world cases in the UK and concludes with reflections about the need for contextualized, systematic post mortem crisis analysis taking into account problem and process complexity, differential crisis performances of individuals and organizations under adverse conditions, and the increasing importance of social media and personal communications devices for crisis research and practice.

Practical implications – The methodology used in this paper has the potential to improve the effectiveness of organizational learning and reform efforts in the wake of crisis experiences.

Social implications – Insights associated with the application of this methodology can lead to improved post-crisis learning and fairer accountability processes, and thus contribute to enhancing societal resilience.

Originality/value – The study not only presents an original methodology developed by one of the authors, but also provides a systematic, relatively comprehensive and theoretically informed analysis of the July 7 London bombings based not only upon the documentary record, but also upon a substantial number of interviews.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2014
Keywords
Method, Crisis, Crisis management, Cognitive-institutional process tracing, London bombings
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5007 (URN)10.1108/JOEPP-09-2014-0058 (DOI)
Available from: 2014-11-25 Created: 2014-11-25 Last updated: 2016-02-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications