Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Larsson, Gerry, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8274-6065
Alternative names
Publications (10 of 564) Show all publications
Torp Stensvehagen, M., Arnesveen Bronken, B., Lien, L. & Larsson, G. (2019). How women experience and cope with daily hassles after sexual abuse: a retrospective qualitative study. Scandinavian Journal of Caring Sciences
Open this publication in new window or tab >>How women experience and cope with daily hassles after sexual abuse: a retrospective qualitative study
2019 (English)In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

The impact of stress on health can depend on factors such as frequency, heightening of stress during a given period or the presence of one or a few repeated hassles of psychological importance. The aim of this study was to gain a deeper understanding of how adult women experience and cope with daily hassles after sexual abuse. Ten interviews were analysed using the grounded theory method. The theoretical model of ‘protecting armor in daily life’ emerged. The aftermath of sexual abuse related coping with daily stress can be understood as a three‐phase process: (1) avoiding and escaping—coping after experiencing sexual abuse; (2) accepting and disclosing—starting a process of recovery; and (3) reconciling and repossessing—living with the experience in the present. The model contributes to a deeper understanding of the everyday life of women who have experienced sexual abuse. Increased knowledge of coping behaviours that can be used to deal with daily hassles may also serve as a tool for health professionals, other helpers and family to help these women rebuild a good life.

National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8272 (URN)10.1111/scs.12649 (DOI)
Available from: 2019-01-02 Created: 2019-01-02 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Alvinius, A., Wallenius, C. & Larsson, G. (2019). Staff Advisors in Military Context - A Qualitative Interview Study in Swedish Military Staff. Res Militaris
Open this publication in new window or tab >>Staff Advisors in Military Context - A Qualitative Interview Study in Swedish Military Staff
2019 (English)In: Res Militaris, E-ISSN 2265-6294Article in journal (Refereed) Accepted
Abstract [en]

Military organizations have a long tradition of autonomy in relation to other groups. Most positions in military organizations, at least those at the higher levels, are reserved for military officers. However, given the increasing complexity of modern society, civilian specialists have become more common in high-level military staff contexts. The purpose of this study was, through an inductive approach, to gain a deeper understanding of the role of civilian and military advisors in a high-level military staff context. A grounded theory approach was used. The empirical material is based on 10 interviews with advisors in high-level military staffs, three of which were with women. The qualitative analysis resulted in a theoretical model that describes that the trustworthiness of advisors is established through two types of action-logics: (1) through the advisor’s individual strategies - that is, what the advisors themselves do and (2) through an “allowing” structure, which permits an increased freedom of action for advisors. Advisors' positions and skills are unique in a staff environment, which is important in a decision-making process. These two logics influence one another as well as the credibility of the advisor’s agenda. Research limitations/implications are the following: small sample, lack of representativeness, and lack of illumination of possible gender-related aspects. The suggested model may be valuable in military educational settings.    

Keywords
military advisor; collaboration, military, organization
National Category
Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8200 (URN)
Available from: 2018-10-21 Created: 2018-10-21 Last updated: 2019-01-10
Waaler, G., Berntsen, T. A., Larsson, G. & Nilsson, S. (2018). Avstand og nærhet som militæretisk utfordring. Necesse, 3(1), 95-103
Open this publication in new window or tab >>Avstand og nærhet som militæretisk utfordring
2018 (Norwegian)In: Necesse, ISSN 2464-353X, Vol. 3, no 1, p. 95-103Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Bergen: Sjøkrigsskolen, 2018
National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8277 (URN)
Available from: 2019-01-02 Created: 2019-01-02 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Fors Brandebo, M., Nilsson, S. & Larsson, G. (2018). Destruktivt ledarskap: Hur uppkommer det? Vilka effekter får det? Vad kan man göra åt det?. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Destruktivt ledarskap: Hur uppkommer det? Vilka effekter får det? Vad kan man göra åt det?
2018 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2018
National Category
Social Sciences Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledningsvetenskap
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7359 (URN)978-91-44-11652-5 (ISBN)
Available from: 2018-03-26 Created: 2018-03-26 Last updated: 2018-04-03Bibliographically approved
Larsson, G., Lundell, E., Svensén, S., Berglund, A. K. & Nilsson, S. (2018). Enskilt tjänstgörande 1990-2015: hur mår de idag och vilken långsiktig effekt har vardagsstress?. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Enskilt tjänstgörande 1990-2015: hur mår de idag och vilken långsiktig effekt har vardagsstress?
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med undersökningen var att kartlägga hur svenska officerare som gjort insatser som enskilt tjänstgörande upplever sig må idag och särskilt beakta vardagsstressens betydelse.

Studiens teoretiska ramverk utgörs av en modell över vardagsstress, vilket urskiljer sig gentemot tidigare forskning där allvarliga reaktioner som Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) ofta varit i främsta fokus.

En enkät skickades till samtliga nu levande svenskar som varit enskilt tjänstgörande officerare under perioden 1990-2015 (N = 1198). Svar erhölls från 653 personer (54,5% svarsfrekvens).

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna upplever att de mår bra idag. Endast en mindre grupp rapporterar att de besväras av fysiska, emotionella eller kognitiva stressreaktioner (symptom). Resultatet visar även att ju starkare kombinationen av vardagliga glädjeämnen och funktionell stresshantering är i förhållande till kombinationen av vardagliga oros- och irritationsmoment och dysfunktionell stresshantering, desto lägre är förekomsten av symptom och vice versa.

Undersökningens främsta praktiska slutsats är att undersökningsdeltagarna i huvudsak mår bra idag. Studiens viktigaste teoretiska slutsats är att den prövade modellen ger ett betydelsefullt kunskapstillskott för förståelse av hur vardagshändelser och hanteringsstrategier samspelar med stressreaktioner och indikationer på PTSD.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 40
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 111
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8257 (URN)978-91-86137-76-2 (ISBN)
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Larsson, G., Lundell, E., Svensén, S. & Nilsson, S. (2018). Internationell tjänst 2011-2015: hur mår dessa kvinnor och män idag och vilken långsiktig effekt har vardagsstress?. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Internationell tjänst 2011-2015: hur mår dessa kvinnor och män idag och vilken långsiktig effekt har vardagsstress?
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med undersökningen var att kartlägga hur svenska kvinnor och män som gjort internationella insatser upplever sig må idag och särskilt beakta vardagsstressens betydelse.

En enkät skickades hem till samtliga nu levande svenskar som genomfört en eller flera militära internationella insatser för Försvarsmaktens räkning under perioden 2011-2015(N = 4594), de personer som genomfört insatser som enskilt tjänstgörande (till exempel som observatörer) ingår ej i undersökningen eftersom de medverkat i en samtidig, separat studie. Svar erhölls från 199 kvinnor och 1614 män (40.5% svarsfrekvens, 46 personer avstod från att ange kön). Det dominerande svarsmönstret är att undersökningsdeltagarna upplever att de mår bra idag. Dock besväras cirka 15-25% ”ofta” eller ”mycket ofta” av fysiska, emotionella eller kognitiva stressreaktioner (symptom). Sex procent av kvinnorna (n = 11) redovisar en tydlig indikation på PTSD motsvarande siffra bland männen är tre procent (n = 50).

Undersökningens främsta praktiska slutsatser är att flertalet undersökningsdeltagare i huvudsak mår bra idag. Samtidigt är antalet personer som uppvisar tydlig PTSD indikation inte är försumbart och detta behöver följas upp av Försvarsmakten. Studiens viktigaste teoretiska slutsats är att den prövade modellen ger ett betydelsefullt kunskapstillskott för förståelse av hur vardagshändelser och hanteringsstrategier samspelar med stressreaktioner och indikationer på PTSD.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 34
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 116
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8263 (URN)978-91-86137-83-0 (ISBN)
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Larsson, G., Bencker, A., Hyllengren, P. & Fors Brandebo, M. (2018). Leader development using group dynamic interventions: a systematic literature review. Scandinavian Psychologist, 5, Article ID e7.
Open this publication in new window or tab >>Leader development using group dynamic interventions: a systematic literature review
2018 (English)In: Scandinavian Psychologist, ISSN 0036-5653, E-ISSN 2000-088X, Vol. 5, article id e7Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

This literature review aimed to synthesize the existing research on group dynamic interventions that are designed to enhance individual leadership development in organisations. Such interventions are typically intended to help leaders learn about both themselves and interpersonal relationships. A systematic mixed studies literature review with an integrated design was undertaken. The selection process resulted in nine articles that met the inclusion criteria. The scarcity of studies means that no reliable conclusion could be drawn on the sizes of effects and, thus, whether group dynamic interventions are effective or not. Given this situation, four tendencies could still be identified. First, interventions involving practical skills (e.g., problem-solving techniques) appear to be effective. Second, interventions focusing on inner processes (e.g., self-awareness, self-acceptance, and sensitivity to group processes) appear to have some favourable effects. Third, little evidence was found regarding the effectiveness of interventions aimed at improving leaders’ interpersonal skills. Fourth, identified enablers and neutralizers include group characteristics, facilitator qualities, intervention goals and focus, a safe climate, and opportunities for practice. The lack of evidence regarding effectiveness does not mean that group dynamic interventions are ineffective. It means only that more research is necessary to evaluate this type of developmental intervention. 

Keywords
group dynamic intervention, leader development, short-term intervention, systematic literature review
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8318 (URN)10.15714/scandpsychol.5.e7 (DOI)
Available from: 2019-01-11 Created: 2019-01-11 Last updated: 2019-01-21Bibliographically approved
Alvinius, A., Holmberg, A. & Larsson, G. (2018). Leading a Military Organization Effectively in a State of Post-Scarcity. In: Daniel J. Watola & Allister MacIntyre (Ed.), From Knowing to Doing: International Perspectives on Leading Effectively (pp. 105-128). Kingston, Ontario: Canadian Defence Academy Press
Open this publication in new window or tab >>Leading a Military Organization Effectively in a State of Post-Scarcity
2018 (English)In: From Knowing to Doing: International Perspectives on Leading Effectively / [ed] Daniel J. Watola & Allister MacIntyre, Kingston, Ontario: Canadian Defence Academy Press , 2018, p. 105-128Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Kingston, Ontario: Canadian Defence Academy Press, 2018
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik; Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8228 (URN)978-0-660-27430-0 (ISBN)978-0-660-27429-4 (ISBN)
Available from: 2018-11-20 Created: 2018-11-20 Last updated: 2019-01-14Bibliographically approved
Hedlund, E., Alvinius, A., Josefsson, A., Ohlsson, A., Wallenius, C. & Larsson, G. (2018). Ledarskap och ledning i en förändrad organisatorisk kontext. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap och ledning i en förändrad organisatorisk kontext
Show others...
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande bok har ambitionen att sätta samman tre års forskningsresultat (2016-2018) inom ramen för det av Försvarsmakten (FM) finansierade forskningsprojektet Ledarskap och ledning i en förändrad organisatorisk kontext och omsätta kunskaper till ett pedagogiskt och lättillgängligt material som kan användas i såväl Försvarshögskolans ordinarie kurs- och utbildningsprogram, som enskild läsning eller som utgångspunkt för gruppdiskussioner, seminarier och förberedelser inför något av de teman som tas upp i boken. Bokens innehåll speglar forskningsprojektets sammansättning som består av forskare från Ledarskapsavdelningen i Stockholm, Försvarshögskolans Ledarskapscentrum i Karlstad, och Ledningsvetenskap i Stockholm. Att bokens empiri kommer från militär kontext hindrar inte att bokens innehåll även kan vara av stort intresse för civila läsare, särskilt inom ramen för dem med intresse för civil-militär samverkan i såväl nationella som internationella insatser.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 86
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 117
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8264 (URN)978-91-86137-84-7 (ISBN)
Funder
Swedish Armed Forces
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Larsson, G. & Berglund, A. K. (2018). Ledarskapets containerfunktion: en kvalitativ studie av militära mellanchefer. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Ledarskapets containerfunktion: en kvalitativ studie av militära mellanchefer
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Containerförmåga handlar i ledarskapssammanhang om att man som chef måste kunna varsebli, tolka och härbärgera signaler från högre nivå innan de förmedlas vidare nedåt i hierarkin. Härbärgeringen innefattar att transformera den högre nivåns budskap på ett sådant sätt att det blir meningsfullt för medarbetare på lägre nivåer, utan att budskapet för den skull förvanskas. Även det omvända gäller. Chefer måste kunna ta emot och härbärgera signaler ”från golvet” och föra dem vidare uppåt till högre chefer på ett konstruktivt sätt.

Syftet med undersökningen var att få en fördjupad förståelse av de intrapsykiska delarna av ledarskapets containerfunktion och hur de samverkar med de beteendemässiga delarna. En intervjuundersökning genomfördes med 15 svenska militära officerare på mellanchefnivå. Studien ledde fram till en identifikation av ett antal detaljaspekter inom ledarskapets containerfunktion. Som exempel kan nämnas vikten av självdisciplin att motstå impulser att agera direkt för att skapa tid att analysera situationen och förbereda argument gentemot målgruppen. Studien visar vidare att ledares hantering av containerfunktionen är starkt relaterade till deras ledarskap mer generellt. Detta gäller dels individfaktorn ledarens personliga trygghet och erfarenhet, dels den relationella faktorn att bygga tillitsfulla relationer uppåt och nedåt.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2018. p. 22
Series
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 118
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8265 (URN)978-91-86137-85-4 (ISBN)
Available from: 2018-12-28 Created: 2018-12-28 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8274-6065

Search in DiVA

Show all publications