Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 26) Show all publications
Hobbins, J. (2020). Krishändelser och könsroller - en studie av oro och omsorg (1ed.). In: Hobbins, Jennifer, Danielsson, Erna & Sjöstedt, Angelika (Ed.), Genus, risk och kris: (pp. 55-76). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Krishändelser och könsroller - en studie av oro och omsorg
2020 (Swedish)In: Genus, risk och kris / [ed] Hobbins, Jennifer, Danielsson, Erna & Sjöstedt, Angelika, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, 1, p. 55-76Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Föreställningar om kön och könsroller har förändrats på den svenska arbetsmarknaden, i exempelvis krishanteringssystemet och i familjestrukturer. Även krishändelser kan påverka sociala relationer såsom könsroller. Här är det intressant att undersöka grundskole- och förskolelärares erfarenheter. De tillhör en yrkesgrupp med en central roll i en mängd olika samhällsfunktioner, och som ofta uppfattas som ”kvinnlig”, och vilka föreställningar om kön som återspeglas i deras berättelser. Kapitlet visar att de intervjuade kvinnorna uppfattar och värderar de gärningar och arbetsuppgifter de utför som självklarheter, vilket får till konsekvens att de osynliggörs, även av dem själva.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2020 Edition: 1
National Category
Sociology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8941 (URN)978-91-44-12499-5 (ISBN)
Available from: 2020-01-14 Created: 2020-01-14 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Alvinius, A., Holmberg, A. & Hobbins, J. (2018). Nya perspektiv på lärarnas arbetsmiljöproblematik: läraren som säkerhets- och krishanteringsaktör. Socialmedicinsk Tidskrift, 95(4), 399-406
Open this publication in new window or tab >>Nya perspektiv på lärarnas arbetsmiljöproblematik: läraren som säkerhets- och krishanteringsaktör
2018 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, no 4, p. 399-406Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Artikeln problematiserar läraryrkets koppling till säkerhets- och krishanteringsfältet samt hur denna kan förväntas inverka på lärarnas arbetsmiljö. Baserad på litteraturstudier med fokus på yrkesgruppen lärares närmande till fältet säkerhet och krishantering, mynnar analysen ut i två potentiella utmaningar a) arbetsmiljöproblem relaterade till den nya lärarrollen och b) genusaspekter som uppstår vid kopplingen till säkerhets- och krishanteringsfältet. Lärarnas arbetsmiljö utmanas med anledning av nya krav att hantera kriser och agera som säkerhetsaktörer. Yrkesgruppen kan ställas inför nya uppgifter som traditionellt sett har hanterats av räddningstjänst och polis. I denna kontext aktualiseras föreställningar om genus kopplade till dessa tidigare separata yrkesgrupper. Kvinnodominerade yrkesgrupper riskerar här att underordnas. Kommunal resursallokering har hittills exkluderat lärare som kris- och säkerhetsaktörer vilket riskerar förstärka arbetsmiljöproblemen.

Abstract [en]

This article problematizes the relationship between teachers as an occupational group and the security- and crisis management field, and argue that this relationship can be expected to influence the former’s working environment. Drawing on a literature study, the analysis finds two major potential challenges: a) work environment problems related to the new teacher’s role and b) gender aspects highlighted through this connection. This occupational group may be faced with new tasks that have traditionally been managed by rescue services or police. In this context notions of gender are actualized. Female dominated occupational groups risk being subordinated. Municipal resource allocation processes has so far excluded teachers in relation to security and crisis-management tasks, which can increase problems in relation to work environment.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift, 2018
Keywords
lärare, yrkesgrupp, kris, säkerhet, arbetsmiljö
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden; Statsvetenskap med inriktning mot strategi och säkerhetspolitik
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-8229 (URN)
Available from: 2018-11-20 Created: 2018-11-20 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Hobbins, J. (2017). Between autonomy and paternalism: Crisis managers’ views on citizens’ responsibilities in crises and contingencies. Journal of Contingencies and Crisis Management, 25(4), 269-278
Open this publication in new window or tab >>Between autonomy and paternalism: Crisis managers’ views on citizens’ responsibilities in crises and contingencies
2017 (English)In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 25, no 4, p. 269-278Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Public discussions about the division of responsibilities between state and citizen in crises have led to reformulated policies. These are interpreted and put into practice by crisis managers. Hence, their understandings of citizens’ responsibilities are central for actions and resource allocation. This qualitative study focuses on Swedish crisis managers’ understandings of citizens’ (moral) responsibilities and practices of ‘doing’ responsibilities. Three overarching forms of ‘doing responsibilities’ were found: assignment, assessment, and differentiation. These ways of constructing responsibilities were permeated by two diverging rationales: the autonomy rationale, and the paternalism rationale. The two rationales add up to a partly contradictory complexity which may explain individuals’ differing responsibility-taking. Further, not recognizing this contradiction may negatively affect citizen’s willingness to take responsibility when desired.

National Category
Sociology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7015 (URN)10.1111/1468-5973.12151 (DOI)000416148300007 ()
Funder
Swedish Research Council Formas
Available from: 2017-09-12 Created: 2017-09-12 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Hobbins, J. & Enander, A. (2017). Coping and Caring in the Context of Forest Fire: A Gendered Perspective. In: : . Paper presented at Society for Risk Analysis Europe, Lisbon, Portugal,19-21 June, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Coping and Caring in the Context of Forest Fire: A Gendered Perspective
2017 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

In the summer of 2014, a fire devoured almost 14 000 hectares of forest in Mid Sweden. More than one thousand people were evacuated, one person lost his life and another was severely injured, and around 25 buildings were damaged or burnt to the ground. Concerns and worries about the rage, reach and pace of the fire are still highly present in the minds of many affected, and the enormous clouds of smoke, the extreme heat and a remarkable silence are some of the distinct and tangible physical memories many of those affected still recall when looking back upon this natural disaster. Its impact was severe on many people, at the time as well as in the aftermath.

Similar to this description, extreme and major events are depicted through general impressions. However, the perceptions of disaster s vary, for instance among different groups of people, proximity to the event or areas of personal or work-related responsibilities. One group whose experiences and roles in the context of contingencies tend to be largely overlooked is women. In particular, with regard to their efforts concerning caring for children, who are particularly vulnerable and exposed to disasters. Although scholarly interest in the perceptions of women in disasters is increasing, studies in the area are far from exhaustive. Even less attention has been directed towards parenting and caring for children in disasters.

This empirical study thus focuses on women’s experiences of a natural disaster, and how they managed their double roles as affected and carers. Drawing on qualitative interviews with parents, kindergarten teachers and after-school teachers, this paper explores how women understood, made sense of and dealt with the event, and examines their perceptions of the feelings and needs of children in their care, and how these were managed. Such knowledge contributes to understanding womens’ resilience to critical events. 

National Category
Sociology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-7016 (URN)
Conference
Society for Risk Analysis Europe, Lisbon, Portugal,19-21 June, 2017
Funder
Swedish Research Council Formas
Note

The abstract was published on the conference web.

Available from: 2017-09-12 Created: 2017-09-12 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Hobbins, J. (2016). Samhälle, individ och ansvar: en studie om synen på arbetslöshet. (Doctoral dissertation). Karlstad: Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>Samhälle, individ och ansvar: en studie om synen på arbetslöshet
2016 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
Societal and individual responsibility : A study of perceptions of unemployment
Abstract [en]

The aim of the thesis is to highlight and to problematize conceptions of unemployment in Swedish society. The questions guiding my work have been: Which conceptions of unemployment emerge in society? How are these dealt with by the unemployed? Work on the thesis has been guided by a social constructionist approach. The empirical findings are constituted by four publications which, in various ways, are linked to overarching aim of the thesis. These publications consist of an analysis of the legal regulation surrounding the unemployed, a study of the activities of civil society organisations working with unemployed and two publications based on interviews with long-term unemployed young adults.

The thesis provides increased knowledge of conceptions of unemployment in Swedish society. It shows that there is a widespread societal discourse concerning the individual being responsible for her/his unemployment, and that this conception has historically been well-grounded in Swedish labour market and social policy, as well as in people’s understandings. Among representatives of civil society organisations and unemployed individuals, there is also both a questioning of and a resistance to this understanding, indicating a possible change in the discourse. The thesis further shows that the individualisation of responsibility greatly affects individuals’ approaches in social contexts, as well as in their contacts with government agencies, but also when it comes to relationships with politics and political involvement. These insights are significant, for example during both policy formulation and efforts for the unemployed, bearing in mind that consideration needs to be paid to individual prerequisites in order for the individual’s strengths and abilities to be utilized. This is particulary important when it comes to those in an exposed position.

Abstract [sv]

”Men alltså grejen är ju att i dagens samhälle, i min ålder... Det är så många som är arbetslösa så det är så godkänt nu liksom. Folk tänker bara ’jaha är du också arbetslös’... Liksom antingen är dom arbetslösa själva, eller så har dom i alla fall en kompis eller tre som också är arbetslösa.”

Den bild som framkommer i intervjun med Fredrik skiljer sig betydligt från den bild som ofta återspeglas i medier och politiska debatter, där individens egna ansvar och skyldigheter för att befinna sig i arbetslöshet betonas i allt högre grad. Dessa skilda utgångspunkter kan få olika följder ifråga om exempelvis förväntningar på arbetslösa, arbetslösa människors självbild eller arbetslöshetspolitik. Denna avhandling ger en ökad kunskap om vilka föreställningar om arbetslöshet som finns i det svenska samhället idag. Genom analyser av rättslig reglering, civilsamhälleliga organisationers verksamheter samt intervjuer med arbetslösa människor söker denna avhandling att synliggöra och problematisera förståelser av arbetslöshet samt hur dessa förståelser hanteras av arbetslösa.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Karlstads universitet, 2016. p. 112
Series
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2016:12
Keywords
Unemployment, unemployment policy, civil society, political particiation, individualisation, individualised responsibility, positioning, qualitative, Arbetslöshet, arbetslöshetspolitik, civilsamhälle, politisk delaktighet, individualisering, individualiserat ansvar, förhållningssätt
National Category
Work Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6143 (URN)978-91-7063-691-2 (ISBN)
Public defence
2016-04-15, Andersalen, 11D121, Karlstads universitet, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2016-06-02 Created: 2016-06-02 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Enander, A., Baez Ullberg, S., Hobbins, J. & Nilsson, S. (2016). Scorched communities: recovery and learning after wildfire. In: : . Paper presented at Society for Risk Analysis Europe Conference 2016, June 20-22 2016, Bath, UK.
Open this publication in new window or tab >>Scorched communities: recovery and learning after wildfire
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

In 2014, towards the end of a hot and very dry summer in Sweden, a fire broke out in the forests of the county of Västmanland. Fanned by high winds, this forest fire rapidly swept out of control, developing into a major disaster and national emergency. The acute phase continued for eleven days, resulting in one death, one seriously injured, 71 buildings and over 13,800 hectares of forest destroyed. Approximately 1000 persons and 1700 livestock were evacuated. In the aftermath of the fire, considerable criticism has been raised regarding the firefighting operation, communication with the affected communities and the functioning of the Swedish crisis management system in general. A number of inquiries and analyses have been initiated, some of which are still in progress. The fire has had dramatic effects on the environment, which will be clearly visible in the landscape for many years to come. Less visible, but equally far-reaching are the psychological and social consequences for the affected communities. This paper describes a project initiated in 2015 to study the impact of the Västmanland fire in affected local communities, focusing temporally on the first two years after the event. The impact is conceived of as deriving from the experience of the fire itself and its immediate physical consequences, and from adjusting to physical and social changes in the local environment, but it is also taken to stem from the multiple perceptions and varying understandings among different social actors of how the event has been managed and how it has been framed in the media. In the project these different perspectives are reflected in analyses of reporting in the media, examination of inquiry reports and other materials, observations and interviews with key actors, various stakeholders and community representatives. The purpose of the project is to understand how people and organizations have coped with and recovered from this particular environmental disaster in order to identify factors that support or prevent short term recovery and medium term resilience at the individual and community level. An overall outline of the project will be presented, together with some preliminary findings relating to implications of the post-fire period for recovery and learning processes. 

National Category
Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6232 (URN)
Conference
Society for Risk Analysis Europe Conference 2016, June 20-22 2016, Bath, UK
Funder
Swedish Research Council Formas
Note

The abstract was published on the conference web.

Available from: 2016-06-29 Created: 2016-06-29 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Hobbins, J. (2016). Young long-term unemployed and the individualization of responsibilities. Nordic Journal of Working Life Studies, 6(2), 43-59
Open this publication in new window or tab >>Young long-term unemployed and the individualization of responsibilities
2016 (English)In: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, Vol. 6, no 2, p. 43-59Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In Sweden, as in most Western societies, a common belief is that unemployment is somehow linked to the individual, her lack of work ethic, or other personal shortcomings rather than to structural causes. This is not only manifested in public arenas such as the media or political debates but also in our social surroundings. In recent years, these views have gained mportance, indicating a shift in the location of responsibilities from the welfare state to the ndividual. This shift entails high demands and expectations on unemployed people and is omething they have to deal with and relate to. One of the most exposed groups is young ong-term unemployed.

The aim of this article is to highlight how the discourse of individualized responsibility is reflected in unemployed peoples’ stories, and to shed light on the ways in which young long-term unemployed adults relate to and position themselves toward this discourse. Based on 18 qualitative interviews with young Swedish long-term unemployed people, the findings how three approaches to the discourse: conformity, distancing, and resistance.

Keywords
long-term unemployment, individual perspective, discourse, positioning, qualitative, responsibilities
National Category
Work Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6358 (URN)10.19154/njwls.v6i2.4971 (DOI)000388663100004 ()
Available from: 2016-12-13 Created: 2016-12-13 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Hobbins, J. & Lahusen, C. (2015). Between evasion and activism. A qualitative inquiry into the political behaviour of German and Swedish long-term unemployed. PArticipation and COnflict, 8(3), 788-813
Open this publication in new window or tab >>Between evasion and activism. A qualitative inquiry into the political behaviour of German and Swedish long-term unemployed
2015 (English)In: PArticipation and COnflict, ISSN 1972-7623, E-ISSN 2035-6609, Vol. 8, no 3, p. 788-813Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This comparative article aims to understand the patterns underlying the political behavior of young German and Swedish long-term unemployed individuals. Based on almost 40 qualitative interviews, the analysis follows a grounded theory approach and shows that “unemployment” is not an objective reality that imposes uniform living conditions. Social and political activities diverge considerably, even though our respondents experience similar pressures and sanctions by public opinion, political parties, public administrations, relatives and/or acquaintances. The consequences of unemployment depend on individual mind-sets, support networks and coping strategies. This study identifies informal networks of social relations as one main factor influencing unemployed young peoples’ political behavior. Three types of political involvement are shaped by the routines and norms reproduced within their web of social relations in everyday life: evasion, civic minimalism and reluctant activism. The similarities between the German and the Swedish respondents overshadowed the national differences.

Keywords
Long-term unemployment; political participation; informal networks; qualitative methods; Germany; Sweden
National Category
Social Sciences Work Sciences
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6035 (URN)10.1285/i20356609v8i3p788 (DOI)
Available from: 2016-02-22 Created: 2016-03-09 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Scott, D., Brandow, C., Hobbins, J., Nilsson, S. & Enander, A. (2015). Capturing the citizen perspective in crisis management exercises: possibilities and challenges. International Journal of Emergency Services, 4(1), 86-102
Open this publication in new window or tab >>Capturing the citizen perspective in crisis management exercises: possibilities and challenges
Show others...
2015 (English)In: International Journal of Emergency Services, ISSN 2047-0894, E-ISSN 2047-0908, Vol. 4, no 1, p. 86-102Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose– Supporting and communicating with citizens is a vital part of societal crisis management. Training exercises may offer an opportunity to develop capabilities among managers in this regard. The purpose of this paper is to examine this potential in an analysis of how citizens were portrayed and perceived by participants in a major crisis management exercise.

Design/methodology/approach– Observation, document analysis and short interviews during the exercise were used as data collection methods. Data were subjected to thematic analysis to capture core themes in relation to the research aim.

Findings– Patterns in how citizens’ reactions were portrayed in the exercise were identified to form a citizen behaviour typology. Observations during the exercise also demonstrated some of the challenges in incorporating the citizen perspective. However, findings regarding the perception of the citizen perspective also demonstrate the ability of exercise participants to meet and respond to public behaviours with respect and seriousness.

Originality/value– Variation is an important condition for learning in exercises, and the identified typology is suggested as a starting point for achieving this in incorporation of the citizen perspective in training scenarios. The results of the study are discussed in terms of a learning framework with the aim of explicitly developing crisis managers’ ability to interact and communicate with citizens in crisis situations.

Keywords
Variation theory, Crisis communication, Citizen perspective, Crisis management exercise
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5545 (URN)10.1108/IJES-12-2014-0024 (DOI)000214673200007 ()
Available from: 2015-07-10 Created: 2015-07-10 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Hobbins, J. & Enander, A. (2015). Citizens and contingencies - Swedish crisis managers´ views of the public. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 33(3), 388-406
Open this publication in new window or tab >>Citizens and contingencies - Swedish crisis managers´ views of the public
2015 (English)In: International Journal of Mass Emergencies and Disasters, ISSN 0280-7270, Vol. 33, no 3, p. 388-406Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Assumptions about citizens and their behaviour in a crisis situation strongly influence emergency planning and decision-making. This article therefore aims to explore municipal crisis managers’ views of citizens in relation to contingencies. We identified two dimensions in the municipal leaders’ views of the general public, illustrating how these views can be characterized by two separate stages. They embrace individual prerequisites for preparing for and dealing with contingencies, as well as characteristics of the current crisis and its effects on the citizens. The article highlights public leaders’ awareness of social vulnerability factors and demonstrates a more complex image of crisis managers’ views of the general public than has generally been depicted.

Keywords
crisis management, citizens, reactions, vulnerability
National Category
Sociology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5707 (URN)
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Available from: 2016-01-08 Created: 2016-01-08 Last updated: 2020-01-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2716-3577

Search in DiVA

Show all publications