Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wikström, Niklas
Publikasjoner (8 av 8) Visa alla publikasjoner
Wikström, N. & Palmgren, A. (2018). Auftragstaktik och uppdragstaktik. In: Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström (Ed.), Militära arbetsmetoder: En lärobok i krigsvetenskap (pp. 49-84). Malmö: Universus Academic Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Auftragstaktik och uppdragstaktik
2018 (svensk)Inngår i: Militära arbetsmetoder: En lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, s. 49-84Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
Abstract [sv]

Detta kapitel inleds med en analys som kortfattat beskriver framväxten av Auftragstaktik i tysk militär kultur och historia med fokus på den centrala perioden 1869-1945 för att tydliggöra viktiga komponenter i ett vidare perspektiv. Därefter analyseras och synliggör kapitlet centrala element som tidigare generationer av svenska officerare plockade upp respektive tappade bort i konstruktionen av svensk uppdragstaktik. Medan den inledande beskrivningen och analysen av den tyska utvecklingen är tematisk, är analysen av den svenska tolkningen av uppdragstaktik kronologiskt ordnad i tre perioder genom sitt beroende av utvecklingen i Tyskland och Frankrike.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Malmö: Universus Academic Press, 2018
Emneord
uppdragstaktik, militär ledning, taktisk ledning
HSV kategori
Forskningsprogram
Krigsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-8250 (URN)978-91-87439-47-6 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2018-12-19 Laget: 2018-12-19 Sist oppdatert: 2019-01-15bibliografisk kontrollert
Thunholm, P. & Wikström, N. (2018). Genomförandeledning av operationer. In: Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström (Ed.), Militära arbetsmetoder: En lärobok i krigsvetenskap (pp. 127-162). Malmö: Universus Academic Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Genomförandeledning av operationer
2018 (svensk)Inngår i: Militära arbetsmetoder: En lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, s. 127-162Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
Abstract [sv]

I det här kapitlet ligger fokus på militär genomförandeledning av operationer på förbandsnivå. Inledningsvis kommer vi att definiera och diskutera begreppet genomförandeledning och rekapitulera begreppets anknytning till övriga centrala begrepp i den militära ledningsprocessen som presenterades i föregående kapitel om planering. Därefter redovisas synen på militär genomförandeledning i moderna reglementen och doktriner, nationellt så väl som internationellt. I detta sammanhang belyser vi även hur order och ordergivning är en central del i genomförandeledning och hur principer, omfattning och utformande av militära order utvecklats historiskt. Sedan diskuteras hur operationsmiljön påverkar genomförandeledning av operationer och vi redovisar en vetenskaplig teori om dynamiskt beslutsfattande som utgångspunkt för att förstå genomförandeledning. Slutligen redovisas forskningsresultat från studier av genomförandeledning på förbandsnivå och ett antal rekommendationer ges baserade på dessa forskningsresultat. Tyngdpunkten i kapitlet ligger på att förklara hur operationsmiljön ställer krav på utformning av genomförandeledning. Kapitlet behandlar däremot inte hur chefer bör utöva sitt ledarskap utan är mer fokuserat på ledningsprocessen utformning. Chefers personliga ledarskap är naturligtvis av central betydelse för genomförande av verksamhet och berörs i ledarskapslitteraturen.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Malmö: Universus Academic Press, 2018
Emneord
genomförandeledning, militära operationer, omplanering
HSV kategori
Forskningsprogram
Krigsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-8245 (URN)978-91-87439-47-6 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2018-12-14 Laget: 2018-12-14 Sist oppdatert: 2019-01-15bibliografisk kontrollert
Thunholm, P., Widén, J. & Wikström, N. (2018). Introduktion: Militära arbetsmetoder. In: Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström (Ed.), Militära arbetsmetoder: Lärobok i krigsvetenskap (pp. 7-13). Malmö: Universus Academic Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Introduktion: Militära arbetsmetoder
2018 (svensk)Inngår i: Militära arbetsmetoder: Lärobok i krigsvetenskap / [ed] Peter Thunholm, Jerker Widén, Niklas Wikström, Malmö: Universus Academic Press , 2018, s. 7-13Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Boken behandlar militära arbetsmetoder och syftet är att introducera och förklara de metoder som används för att förbereda, utföra och värdera militära operationer.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Malmö: Universus Academic Press, 2018
Emneord
doktrin, uppdragstaktik, planering, stabstjänst, krigsspel, fältövning
HSV kategori
Forskningsprogram
Krigsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-8154 (URN)978-91-87439-47-6 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2018-09-10 Laget: 2018-09-10 Sist oppdatert: 2018-10-16bibliografisk kontrollert
Palmgren, A. & Wikström, N. (2016). Auftragstaktik och uppdragstaktik. In: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg (pp. 35-66). Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Auftragstaktik och uppdragstaktik
2016 (svensk)Inngår i: Uppdragstaktik på svenska: en vän- och debattbok tillägnad överste Jan Mörtberg, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan , 2016, s. 35-66Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
sted, utgiver, år, opplag, sider
Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Försvarshögskolan, 2016
HSV kategori
Forskningsprogram
Krigsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-6556 (URN)9789198087871 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2017-01-18 Laget: 2017-01-18 Sist oppdatert: 2017-01-18bibliografisk kontrollert
Björkaman, T., Melin, M. & Wikström, N. (2010). Finlands militärstrategiska ledning och organisering. Stockholm: Försvarshögskolan
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Finlands militärstrategiska ledning och organisering
2010 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Försvarshögskolan, 2010. s. 56
HSV kategori
Forskningsprogram
Krigsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-971 (URN)
Tilgjengelig fra: 2010-12-20 Laget: 2010-12-20bibliografisk kontrollert
Björkman, T., Melin, M. & Wikström, N. (2009). Den svenska försvarsmaktens högkvarter: analys av dess storlek och sammansättning.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Den svenska försvarsmaktens högkvarter: analys av dess storlek och sammansättning
2009 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Publisher
s. 92
HSV kategori
Forskningsprogram
Krigsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-274 (URN)
Tilgjengelig fra: 2010-03-17 Laget: 2010-02-15 Sist oppdatert: 2010-12-28bibliografisk kontrollert
Björkman, T., Melin, M. & Wikström, N. (2009). Den svenska försvarsmaktens högkvarter är inte större än våra grannländers. Vårt Försvar (3), 18-19
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Den svenska försvarsmaktens högkvarter är inte större än våra grannländers
2009 (svensk)Inngår i: Vårt Försvar, ISSN 0042–2800, nr 3, s. 18-19Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Allmänna försvarsföreningen, 2009
HSV kategori
Forskningsprogram
Krigsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-279 (URN)
Tilgjengelig fra: 2010-03-17 Laget: 2010-02-15 Sist oppdatert: 2010-12-28bibliografisk kontrollert
Wikström, N. (2006). Den svenska militära underrättelsetjänsten 1948-1956: "Inte så bra som jag hoppats..." (Tage Erlander 4 juli 1950). Stockholm: Försvarshögskolan
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Den svenska militära underrättelsetjänsten 1948-1956: "Inte så bra som jag hoppats..." (Tage Erlander 4 juli 1950)
2006 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Försvarshögskolan, 2006. s. 144
Serie
Krigsvetenskapliga forskningsrapporter, ISSN 1652-229X ; 12
HSV kategori
Forskningsprogram
Krigsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-128 (URN)91-85401-33-1 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2009-10-08 Laget: 2009-10-08 Sist oppdatert: 2011-11-17bibliografisk kontrollert
Organisasjoner