Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hede, Susanne
Publikasjoner (10 av 21) Visa alla publikasjoner
Deverell, E., Alvinius, A. & Hede, S. (2019). Horizontal Collaboration in Crisis Management: An Experimental Study of the Duty Officer Function in Three Public Agencies. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 10(4), 484-508
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Horizontal Collaboration in Crisis Management: An Experimental Study of the Duty Officer Function in Three Public Agencies
2019 (engelsk)Inngår i: Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, ISSN 1944-4079, E-ISSN 1944-4079, Vol. 10, nr 4, s. 484-508Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Lately, scholars have been engaging in studies on the crossroads between collaborative public management and crisis management, but our knowledge on how organizations work together with interorganizational goals in times of crisis or in relation to the threat that crises pose, is still limited. This study aims to illuminate how interagency horizontal collaboration plays out in practice. An interview study with twenty‐three Swedish duty officers in three organizations with critical tasks in the institutional crisis management system is carried out to unearth impediments to interagency collaboration that emerge when organizations from different policy subsystems engage in crisis collaboration. Empirically, the study contributes with new knowledge on how a crucial function in crisis management carries out work and deals with challenges. Theoretically, it contributes to the literature on crisis management collaboration by shedding light on processes of horizontal collaboration in the area of crisis management.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Wiley-Blackwell Publishing Inc., 2019
Emneord
collaboration, crisis management, duty officers
HSV kategori
Forskningsprogram
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-8855 (URN)10.1002/rhc3.12179 (DOI)
Tilgjengelig fra: 2019-12-11 Laget: 2019-12-11 Sist oppdatert: 2019-12-20bibliografisk kontrollert
Deverell, E., Alvinius, A. & Hede, S. (2019). Maktförskjutning och maktutjämning i myndighetssamverkan: En kvalitativ studie om tjänstemän i beredskap på regional nivå. Statsvetenskaplig Tidskrift, 121(4), 549-567
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Maktförskjutning och maktutjämning i myndighetssamverkan: En kvalitativ studie om tjänstemän i beredskap på regional nivå
2019 (svensk)Inngår i: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 121, nr 4, s. 549-567Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This study highlights and discusses challenges organizations face when collaborating

in the field of crisis management. We study how Swedish County Council duty

officers experience collaboration with external government agencies. Our interview

study is based on thirteen interviews with duty officers from six County Councils.

In the analysis we discuss our results from a gender perspective. Furthermore we

lay the foundation for an analytical model that can be used to better understand

problems with collaboration in the field of crisis preparedness and management.

HSV kategori
Forskningsprogram
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-8925 (URN)
Tilgjengelig fra: 2020-01-14 Laget: 2020-01-14 Sist oppdatert: 2020-01-22
Hede, S. (2018). Crisis management: psychological challenges for leaders. (Doctoral dissertation). Karlstad: Karlstad University Press
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Crisis management: psychological challenges for leaders
2018 (engelsk)Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[sv]
Krishantering : psykologiska utmaningar för ledare
Abstract [en]

The purpose of this thesis is to gain knowledge about how leaders holding the role as crisis manager at the Swedish municipal level perceive and experience crisis management in different phases.

The thesis comprises four papers (Papers I-IV) based on empirical data. The sample consisted of relevant municipal leaders. Paper I, Paper II and Paper IV were based on qualitative methods of data collection and analysis, and Paper III on quantitative data. Paper I presents a theoretical model that highlights the complex evaluations underlying managers’ decisions and actions in real-life crisis situations. Paper II  contributes further knowledge on how to improve evaluation and thus how  learning from crisis experience can be developed. In particular, the importance of evaluation and the value of group reflection in evaluation are demonstrated. Additionally,  Paper II identifies motivational aspects during an event. In Paper III perceived preparedness is analysed in terms of three aspects: perceived municipal preparedness, perceived individual preparedness and motivation. These aspects are explained by different psychological theories and concepts and may serve to understand the  driving forces for motivation to work with and to develop crisis  preparedness.  Paper IV focuses on motivation for preparedness efforts and contributes a model demonstrating the close links between different motivational factors and how these  influence one another, as well as emphasizing the central role of experience and the strong role of personal factors in both supporting and diminishing motivation.

In sum, this thesis demonstrates how psychological theories and concepts are  important for understanding the municipal leaders’ perceptions of their role as crisis managers. In addition, the knowledge gained in this thesis can be useful for  promoting crisis preparedness.

Abstract [sv]

I Sverige liksom i många andra länder har fokus på krishantering ökat. Detta beror till stor del på kriser som har inträffat nationellt och internationellt. Dessa kriser har bland annat föranlett nya lagar inom krishantering. I Sverige är ansvaret decentraliserat till den kommunala nivån och principerna i krishanteringssystemet innebär att kommunala chefer ska planera för och kunna hantera de kriser som inträffar.  Efter krisen förväntas de också lära av händelsen. Totalt har ansvaret och  förväntningarna ökat på dom som ska hantera kriser. Krishantering är dock bara en av många  uppgifter som kommunala chefer har.

Syftet med denna avhandling var att få kunskap om hur chefer på den kommunala nivån uppfattar och upplever krishantering (crisis management) i olika faser.

Avhandlingen består av fyra artiklar (Paper I-IV) med empiriska data som  underlag. Datamaterialet (bland annat intervjuer) i Paper I, II och IV har analyserats med  kvalitativa metoder, medan Paper III (enkätstudie) har analyserats kvantitativt.  Paper I har bidragit med en teoretisk modell som belyser de komplexa bedömningar och värderingar som ligger till grund för chefernas beslut och agerande i en  verklig krishändelse. Paper II bidrar med en ökad kunskap om hur  utvärderingar för  lärande efter en kris kan utvecklas. Analysen visar på att reflektion i grupp  tillför  andra aspekter än gängse myndighetsutvärderingar. I Paper II identifieras också motivations faktorer under en kris. I Paper III har tre olika faktorer av upplevd  beredskap analyserats: upplevelse av kommunens beredskap, upplevelsen av den  individuella  beredskapen samt motivation för beredskap. Dessa faktorer förklaras med olika psyko logiska  teorier och koncept. Resultatet bidrar till förståelsen för drivkrafter för motivation att arbeta med och utveckla krisberedskap. I Paper IV fokuseras motivation för beredskapsarbete. Artikeln bidrar med en modell som visar de nära kopplingarna mellan olika motivationsfaktorer och hur de påverkar varandra. Vidare synliggörs erfaren hetens centrala roll samt betydelsen av personliga faktorer för motivationen.

Sammantaget visar avhandlingen hur psykologiska teorier och begrepp kan bidra till förståelsen för de kommunala ledarnas uppfattning om sin roll som krishanterare. Kunskap framtagen i avhandlingen är användbar vid utveckling av krishantering.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Karlstad: Karlstad University Press, 2018. s. 66
Serie
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2018:38
Emneord
crisis, crisis management, crisis preparedness, leadership, learning, motivation, municipal, psychology
HSV kategori
Forskningsprogram
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-8288 (URN)978-91-7063-873-2 (ISBN)978-91-7063-968-5 (ISBN)
Disputas
2018-11-16, 11 D 121, Andersalen, Karlstads universitet, Karlstad, 10:00 (svensk)
Opponent
Veileder
Tilgjengelig fra: 2019-01-07 Laget: 2019-01-04 Sist oppdatert: 2019-01-07bibliografisk kontrollert
Hede, S. (2017). Perceptions of crisis preparedness and motivation: a study among municipal leaders. Safety Science, 95, 83-91
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Perceptions of crisis preparedness and motivation: a study among municipal leaders
2017 (engelsk)Inngår i: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 95, s. 83-91Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

The need for communities to be prepared for a wide variety of critical events places considerable responsibility on local municipal leaders. However, few studies have examined how these leaders themselves view crisis, preparedness issues. The purpose of this study was to examine factors that contribute to three aspects of preparedness among municipal leaders: perceived municipal preparedness, perceived individual preparedness and motivation for preparedness work. Six hypotheses were formulated. The research questions were investigated using data from a questionnaire sent out to all Swedish municipalities (N = 290) and four categories of municipal leaders respectively (N = 1101). The response rate was 67%. Data were analyzed by linear regression and logistic regression. Different factors predicted the three outcome variables, which indicates different mental concepts. The hypotheses were partly supported and the results are discussed using self-efficacy theory. The findings have implications for understanding perceived preparedness and motivation, and can be used to e.g. develop crisis management exercises.

Emneord
Crisis preparedness, Motivation, Municipal, Crisis managers, Self-efficacy, Mental concepts
HSV kategori
Forskningsprogram
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-6650 (URN)10.1016/j.ssci.2017.02.010 (DOI)000399852500008 ()
Forskningsfinansiär
Swedish Civil Contingencies Agency
Tilgjengelig fra: 2017-03-23 Laget: 2017-03-23 Sist oppdatert: 2019-01-07bibliografisk kontrollert
Wallenius, C., Brandow, C., Berglund, A. K. & Hede, S. (2015). Befolkningens syn på försvarets folkförankring: En enkätstudie på ett befolkningsurval. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Befolkningens syn på försvarets folkförankring: En enkätstudie på ett befolkningsurval
2015 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2015. s. 38
Serie
Ledarskapscentrum Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial ; 99
HSV kategori
Forskningsprogram
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-6683 (URN)9789186137540 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2017-04-18 Laget: 2017-04-18 Sist oppdatert: 2017-06-15bibliografisk kontrollert
Enander, A., Hede, S. & Lajksjö, Ö. (2015). Why worry?: Motivation for crisis preparedness work among municipal leaders in Sweden. Journal of Contingencies and Crisis Management, 23(1), 1-10
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Why worry?: Motivation for crisis preparedness work among municipal leaders in Sweden
2015 (engelsk)Inngår i: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 23, nr 1, s. 1-10Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

Much of the responsibility for societal safety and crisis preparedness rests with local municipal leaders. These tasks are demanding, and often insufficiently prioritized and supported. The purpose of this study was to identify factors influencing motivation to work with these issues, and to explore relationships among such factors. Two datasets, formed the basis of the analysis. From the qualitative analysis, a model was developed describing three main categories of motivational factors: person-related, organizational and activity-related. Actual crisis experience was found to influence factors in all three categories. Differences regarding motivational forces could be identified among different roles among officials. Self-determination theory is applied to the model, illustrating possible ways to influence motivation for work with preparedness issues.

Emneord
Crisis preparedness, Motivation, Crisis experience, Municipal leaders
HSV kategori
Forskningsprogram
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-5135 (URN)10.1111/1468-5973.12067 (DOI)000349617200001 ()
Forskningsfinansiär
Swedish Civil Contingencies Agency
Tilgjengelig fra: 2015-01-09 Laget: 2015-01-09 Sist oppdatert: 2019-01-07bibliografisk kontrollert
Kylin, C., Hede, S., Friman, Y. & Enander, A. (2013). Att vara till stöd: skilda perspektiv på risk och kommunikation vid internationell militär tjänstgöring. Karlstad: Försvarshögskolan
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att vara till stöd: skilda perspektiv på risk och kommunikation vid internationell militär tjänstgöring
2013 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Karlstad: Försvarshögskolan, 2013. s. 48
Serie
ILM Serie I.: Informations- och utbildningsmaterial, ISSN 1653-1523 ; 78
HSV kategori
Forskningsprogram
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-2895 (URN)
Tilgjengelig fra: 2012-11-27 Laget: 2012-11-27 Sist oppdatert: 2017-08-04bibliografisk kontrollert
Enander, A., Nilsson, S., Alvinius, A. & Hede, S. (2013). Framing the public in crisis. In: Cultures of Disasters: An International Conference on Humanistic Disaster Studies - University of Oslo, November 6-8, 2013: Book of Abstracts. Paper presented at Cultures of Disaster International Conference on Humanistic Disaster Studies, November 6-8 2013, Oslo, NorwayUniversity of Oslo, Oslo, Norway (pp. 40). Oslo: University of Oslo
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Framing the public in crisis
2013 (engelsk)Inngår i: Cultures of Disasters: An International Conference on Humanistic Disaster Studies - University of Oslo, November 6-8, 2013: Book of Abstracts, Oslo: University of Oslo , 2013, s. 40-Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Oslo: University of Oslo, 2013
HSV kategori
Forskningsprogram
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-4377 (URN)
Konferanse
Cultures of Disaster International Conference on Humanistic Disaster Studies, November 6-8 2013, Oslo, NorwayUniversity of Oslo, Oslo, Norway
Tilgjengelig fra: 2014-01-10 Laget: 2014-01-10 Sist oppdatert: 2019-11-06bibliografisk kontrollert
Nilsson, S., Alvinius, A., Enander, A. & Hede, S. (2013). Public reactions in crisis: representations and realities?. In: Åre risk event 12–14 march 2013: Book of Abstracts. Paper presented at Åre Risk Event, 12−14 mars 2013.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Public reactions in crisis: representations and realities?
2013 (engelsk)Inngår i: Åre risk event 12–14 march 2013: Book of Abstracts, 2013Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
HSV kategori
Forskningsprogram
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-4605 (URN)
Konferanse
Åre Risk Event, 12−14 mars 2013
Tilgjengelig fra: 2014-05-22 Laget: 2014-05-22 Sist oppdatert: 2019-11-06bibliografisk kontrollert
Hede, S. & Enander, A. (2012). Climate change and citizen behavior adaptation. In: : . Paper presented at Åre Risk Event, 13−15 mars 2012.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Climate change and citizen behavior adaptation
2012 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Annet vitenskapelig)
HSV kategori
Forskningsprogram
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-3330 (URN)
Konferanse
Åre Risk Event, 13−15 mars 2012
Tilgjengelig fra: 2013-01-11 Laget: 2013-01-11 Sist oppdatert: 2014-06-04bibliografisk kontrollert
Organisasjoner