Logo: to the web site of the Swedish Defence University

fhs.se
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Wiklund, Patrik
Publications (3 of 3) Show all publications
Weissmann, M. (2024). Staff Ride Handbook: planning and conducting Staff Rides. Stockholm: Department of Military History, Swedish Defence University
Open this publication in new window or tab >>Staff Ride Handbook: planning and conducting Staff Rides
2024 (English)Book (Other academic)
Alternative title[sv]
En handbook om fältövningar : Att planera och leda en fältövning
Abstract [en]

Practical pedagogical tools are central to officer training and these tools form part of a longstanding tradition, not just within the Swedish Defence University but also within the Swedish Armed Forces more broadly. Further, this sphere has always been prominent within the Swedish Defence University, with its long history of using methods including different forms of case studies, map manoeuvres, war games, staff rides, staff exercises and tactical problem solving. This handbook focuses on one of these pedagogical tools: the staff ride.

The handbook is laid out as follows: firstly, a presentation of the historical background to staff rides, along with a discussion of what a staff ride is and what types exist. Secondly, the focus moves to thoughts on planning and implementing a staff ride, in which we discuss the planning phase, lessons learned regarding the use of reconnaissance prior to implementation, and thoughts concerning the pedagogical aspect to the staff ride. Finally, the handbook closes with a discussion on how to plan and implement staff rides, both from practical and pedagogical perspectives. Here a schematic model is presented on the pedagogical dynamics of a staff ride as regards various target groups, based on their understanding and the varying complexities of staff rides.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Department of Military History, Swedish Defence University, 2024. p. 36
Keywords
Staff Ride, Battlefield Study, Pedagogics, PME, Professional Military Education, Examination Teaching, Learning, War Game, Constuctive Alignment, Officers, education
National Category
Social Sciences Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) History Educational Sciences
Research subject
War Studies; Military History
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-12210 (URN)
Note

Translation from: En handbok om fältövningar: Att planera och leda en fältövning (2023)

Available from: 2024-02-07 Created: 2024-02-07 Last updated: 2024-03-04Bibliographically approved
Weissmann, M., Björkqvist, J. & Wiklund, P. (2023). En handbok om fältövningar: Att planera och leda en fältövning. Stockholm: Avdelningen för Militärhistoria, Institutionen för Krigsvetenskap och Militärhistoria (IKVM), Försvarshögskolan
Open this publication in new window or tab >>En handbok om fältövningar: Att planera och leda en fältövning
2023 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Praktiska pedagogiska redskap är en central del i utbildningen av officerare. Detta är ett område där det finns en lång tradition, både på Försvarshögskolan och inom Försvarsmakten mer generellt. Detta är också ett område där Försvarshögskolan alltid har varit framträdande, där metoder som applikatoriska exempel (applex), krigsspel, fältövningar, stabstjänstövningar och taktiska problem under lång tid har använts. Denna handbok riktar in sig på ett av dessa pedagogiska redskap: fältövningar. 

Handboken är disponerad som följer: först ges en historisk bakgrund till fältövningar och vi diskuterar vad en fältövning är och vilka typer som finns. Därefter flyttar fokus till tankar kring att planera och genomföra en fältövning. Här diskuterar vi planeringsfasen, lärdomar kring nyttan av att rekognosera inför genomförande och tankar kring fältövningens pedagogiska genomförande. Handboken avslutas med en diskussion kring hur man bör tänka när man planerar och genomför en fältövning, både praktiskt och pedagogiskt. Här presenteras även en schematisk modell kring fältövningens pedagogiska dynamik för olika målgrupper baserat på deras förförståelse och olika fältövningars komplexitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Avdelningen för Militärhistoria, Institutionen för Krigsvetenskap och Militärhistoria (IKVM), Försvarshögskolan, 2023. p. 36
Keywords
Fältövningar, pedagogik, officersutbildning, läraktiviteter, examination, högskolepedagogik, undervisning, professional military education, PME
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Pedagogy History
Research subject
War Studies; Military History
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11391 (URN)10.5281/zenodo.7655034 (DOI)
Available from: 2023-01-30 Created: 2023-01-30 Last updated: 2023-02-22Bibliographically approved
Weissmann, M., Björkqvist, J. & Wiklund, P. (2022). Staff Rides as a Pedagogical Tool in Professional Military Education (PME): Planning and Conducting Historical Staff Rides. Journal on Baltic Security, 8(2), 61-82
Open this publication in new window or tab >>Staff Rides as a Pedagogical Tool in Professional Military Education (PME): Planning and Conducting Historical Staff Rides
2022 (English)In: Journal on Baltic Security, ISSN 2382-9222, Vol. 8, no 2, p. 61-82Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The use of various practical pedagogical tools is an important part of officer training. This is also an area where there is a long tradition in the training of officer cadets and officers in staff colleges as well as in the Armed Forces more generally. This article focuses on staff rides aimed at teaching tactics and operational arts based on historical examples. This type of staff-rides aims to learn from history with a bearing on the present and the future.

The article is organized as follows: first, the article gives a short overview of the history of staff rides, followed by a discussion on different types of staff rides. Then the focus shifts to ways to planning and carrying out a staff-ride. This includes the planning phase, reconnaissance, and the different pedagogical tools that can be used and their implementation. The article concludes with a discussion of how to think when planning and carrying out a staff rides, both practically and pedagogically. The article here presented a schematic model of the pedagogical dynamics of the staff ride for different target groups based on their pre-understanding and the complexity of different field exercises.

Keywords
staff ride, PME, tactic, land warfare, teaching and learning in higher education, fältövning, taktik, krigsvetenskap, markoperationer, högskolepedagogik, pedagogik, applex, krigsspel, militär utbildning, utbildning
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Social Sciences Interdisciplinary Pedagogy
Research subject
War Studies; Military History
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11124 (URN)10.57767/jobs_2022_0014 (DOI)
Available from: 2022-11-09 Created: 2022-11-09 Last updated: 2023-02-06Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications