1 - 11 of 11
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Palmgren, Anton
  Swedish Defence University.
  GRKPBV 90 – Militär nytta kopplat till teknisk tjänst2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study deals with the introduction of a new self-propelled artillery called Granatkastarpansarbandvagn 90, GRKPBV 90, linked to technical service. The study takes a military technical approach, as historically, technical service is more than rarely overlooked in military contexts. GRKPBV 90 is based on an idea of a self-propelled battalion battery that was already under development in the 1990s, called Granatkastarpansarbandvagn 90120, but not realized. Previous studies have shown that there may occur problem when introducing technical systems with regard to, for example, technical service. The new technical system GRKPBV 90 that will be introduced into the Armed Forces can be complex and may affect military activity and, in particular, technical service. The military benefit that is central to military activity should be linked to the introduction of a new military technical system and the technical service.

  Purpose: The purpose of the study is to explore how the introduction of a new technical system, in this case GRKPBV 90, may affect the technical service of a mechanized unit and how it can affect the availability of indirect fire capability.

  Research question: How does the introduction of GRKPBV 90 affect the technical service of a Swedish mechanized connection?

  Method: To answer the question posed, the study uses a qualitative method in the form of a case study containing a literature study and interviews.

  Result: The study shows that the answer to the research question is that the impact of the introduction on the technical service of the mechanized links may be small in terms of structure and education. The reason for this is GRKPBV 90 military suitability, that is, the military utility of the system. However, the technical service may be strained with the fact that more vehicles can involve more mechanics, tool kits and spare parts. All in all, this may affect the technical availability of the GRKPBV 90 and, in turn, the availability of indirect fire capability.

 • Brandt, Niklas
  Swedish Defence University.
  Defensiv operationsdesign: SPLs möjligheter och begränsningar2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En central stabsprodukt i Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL) är operationsdesign. Den traditionella operationsdesignen har kritiserats för sin linjäritet, stelbenthet och positiva progression och därmed ansetts mindre lämplig för operationer med defensiv inriktning eller stor osäkerhet. SPL, med målsättningen att vara en allomfattande planeringsmetod, har därför i 2017 års version bland annat tillförts ytterligare tre typer av operationsdesign.

  Denna uppsats undersöker hur SPLs typer av operationsdesign omhändertar tre defensiva operationsplaner från 1979. Undersökningen sker genom att en kvalitativ textanalys leder fram till efterhandskonstruktioner av planernas operationsdesigner. Denna följs av en kvalitativ innehållsanalys för att se hur dessa operationsdesigner omhändertar försvararens möjlighet att avgöra, undvika ett avgörande samt dennes behov av flexibilitet.

  Resultatet visar att alla designtyper fungerar väl när ett avgörande söks men sämre när ett avgörande försöker undvikas. Behovet av flexibilitet omhändertas bäst i den dynamiska designtypen och någorlunda väl i den traditionella. Båda har dock svårigheter i övergången till det militära slutläget om ambitionen i målsättningarna sänks. De två designtyperna tematisk och mixad, som främst är ämnade för mycket osäkra situationer, omhändertar däremot dåligt de planer som undersökts då mycket av den operativa inriktningen går förlorad.

  Sammantaget visar undersökningen att genom tillförsel av de nya designtyperna är SPL en bit på vägen mot en allomfattande planeringsmetod, men svårigheten att applicera stabsverktyget operationsdesign på defensiva operationer är ännu inte helt löst.

 • Wicander, Mårten
  Swedish Defence University.
  Requirements for Cross Country Movement in Land Warfare2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In modern military operations, the usage of command, control and communication systems is ever increasing, where Geographical Information Systems are used to increase the commanders’ situational awareness. The use of cross-country movement models in a Geographical Information System can further aid commanders in their decision-making and narrow down possible advancements on the battlefield. This study’s purpose is to examine the Czech Republic’s available methods for presenting cross-country movement in a geographical information system, to recognize what procedures the Swedish Armed Forces have to conduct in the future to have equivalent or better ability in calculating and presenting cross-country movement. 

  In order to determine this, Swedish geodata has been analysed with a simplified Czech cross-country model and compared to an extended analysis made in the Czech Republic. The method for information gathering was literature studies in the field of geography and cross-country movement, collection of geodata from the Swedish authority Lantmäteriet and two interviews about Swedish geodata and the current situation with Geographical Information Systems in the Swedish Armed Forces.

  The result shows that the available digital elevation model over Sweden is not accurate enough and that the vegetation database is limited. However, the available geodata over soil is adequate enough in structure to use in cross-country movement models. The author’s suggestion for the Swedish Armed Forces is to determine domestic trafficability parameters and create models that consider Sweden’s specific geographical conditions, with use of similar models that the Czech Republic uses. Further research should focus on investigating necessary parameters and how the cross-country models can be incorporated in a command, control and communication system.

 • Banck, Daniel
  Swedish Defence University.
  För kung och fosterland?: En studie av invandrares incitament att söka sig till det militära2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish Armed Forces aim to reflect Swedish society, including its ethnical composition. Despite these ambitions and the fact that non-native Swedes are overrepresented among unemployed Swedes, recruitment is over all slow. Perhaps the Swedish Armed Forces know too little about what motivates this potential group of recruits? And perhaps the recruitment process is discriminating against non-native Swedes? This essay aims to answer what attracts foreign born citizens to join the military and what makes them stay in the service. The research methodology includes interviews and surveys of immigrants. The results of these interviews and surveys are subsequently analysed and viewed through the perspective of military sociologist Fabrizio Battistellis’ theory about soldiers' incentives. According to Battistelli, three types of incentives exist: the paleomodern, the modern and the postmodern. His own study, Peacekeeping and the Postmodern Soldier, determined Italian solders primarily enlisted for postmodern incentives. Swedish scholars has found that the same pattern applies to Swedish military personnel. But how about the non-native Swedes? This study shows that predominantly modern incentives attract non-native Swedes to join the military, and mainly paleomodern incentives make them stay within it.  However, while Swedish soldiers seem to be driven by postmodern incentives, immigrants are not influenced by these in any noticeable way. Instead the study’s results indicate that there are further categories of motives affecting the non-native Swedes, namely contextual and cultural incentives.

 • Stalpe, Jim
  Swedish Defence University.
  Att tänka nytt och pröva nya idéer inom Försvarsmakten2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den militära kulturen definieras i hög grad av en stark hierarki och behov av kontroll. Dessa är ideal och värderingar som konkurrerar med innovationsbenägenhet. Tänkande i nya banor begränsas ofta av en uppsättning vedertagna övertygelser som strikt upprätthålls. Metoder och tillvägagångsätt riskerar att bli förutsägbara när organisationer inte är innovativa och anpassar sig efter förändrade förutsättningar.

  Denna studie syftar till att skapa förståelse för antaganden och värderingar som begränsar utveckling och tänkande i nya banor. Studien använder en historisk tillbakablick, observationer av den svenska Försvarsmaktens (FM) kommunikation och gruppdiskussioner för att spåra antaganden och värderingar som påverkar innovationsbenägenhet.

  Studiens resultat visar att kontroll och stabilitet är viktiga drivkrafter inom FMs kultur. Det finns en kultur som innebär att erfarenhet ges högt förtroende samt en obenägenhet att ta risker, vilket hämmar kritisk tänkande och utvecklande av nya beteenden. Det finns även en differens mellan antagna värderingar i styrande dokument och rådande grundläggande antaganden.

 • Saviniemi, Joakim
  Swedish Defence University.
  Strategisk attack – nyckeln till framgång för små nationer: En teoriprövning av Shaun Clarkes luftmaktsteori2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den övergripande luftmaktsteoretiska debatten framkommer kritik mot att små nationers specifika förutsättningar i krig tenderar att exkluderas. Konsekvensen blir att små nationer i allt för stor utsträckning kopierar stora nationers doktrinära tänk istället för att generera egna idéer. Shaun Clarke försöker genom sin luftmaktsteoretiska ansats vända denna trend och har närmare undersökt små nationers möjlighet att genom strategisk attack nå framgång mot större motståndare.  

  Genom sin originalitet anses Clarkes luftmaktsteori vara ett viktigt tillskott i den övergripande luftmaktsteoretiska debatten, men kritiseras samtidigt för att inte vara tillräckligt empiriskt underbyggd. Syftet med denna undersökning är att möta denna kritik och genom en teoriprövande ansats empiriskt undersöka förklaringskraften hos Clarkes teori. Därigenom även bidra till ett trovärdigare vetenskapsteoretiskt underlag, med fokus på den lilla nationen och dess ambition att utveckla förmågan strategisk attack. Forskningsstrategin representeras av en tvåfallstudie av Yom Kippur kriget 1973, samt Falklandskriget 1982, där Israel respektive Argentina utgör de huvudsakliga analysperspektiven.

  Resultatet påvisar att såväl Israel som Argentina tillämpat luftmakt utifrån Clarkes teoretiska beskrivning. Undersökningen stärker därmed Clarkes luftmaktsteori rent empiriskt. För små nationer, med ambition att utveckla sin förmåga till ett mer strategiskt nyttjande av luftmakt, så är den viktigaste slutsatsen från denna undersökning att strategisk attack inte primärt handlar om kinetisk energi som appliceras på strategiska mål. Utan det är istället de mänskliga reaktionerna och besluten bakom tillämpningen av strategisk attack som står i centrum.

 • Pettersson, Alexander
  Swedish Defence University.
  Additiv tillverkning för högre teknisk tillgänglighet i internationella insatsområden2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper the military utility of additive manufacturing of spare parts during international deployment is explored. We also analyze the effect that additive manufacturing has on technical availability.

  International deployment can be tough for logistical reasons and this leads to a difficulty in supplying ground troops with spare parts. If the spare parts cannot be acquired in the deployment area these have to be shipped from central distribution centers or be ordered directly from the industries. Some spare parts are uncommon and not stored in distribution centers but only get manufactured on order. This type of production can lead to delivery times of up to 40-50 weeks. With additive manufacturing this process could be shortened to 4-10 weeks.

  Conclusions that can be drawn is that additive manufacturing has military utility and can give a higher technical availability, given that a few technical difficulties are resolved. At this point there is a shortcoming in the number of qualified materials for printing spare parts for regular vehicles and this makes it difficult for the industry to approve of spare parts constructed with additive manufacturing. The winning in technical availability is directly linked to how difficult the deployment area is to reach for logistical units. Additive manufacturing has a higher positive effect in areas that are hard to reach.

 • Nygren, Kenneth
  Swedish Defence University.
  Sätter gränser gränser?: En teoriutvecklande studie om gränser och dess påverkan på samordningen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En viktig uppgift som den operativa nivån har är att samordna försvarsgrenarna så resurseffektivt som möjligt. Överraskande blir det då att krigföringsprincipen samordning är så förhållandevis outforskad. Denna teoriutvecklade studie har som ansats att genom en hypotetisk-deduktiv metod skapa en användbar hypotes som strävar efter att förklara vad som underlättar samordningen mellan försvarsgrenarna. Hypotesen bygger på framgångsfaktorer avseende gränser och dess nyttjande mellan försvarsgrenarna. Dessa hypotetiskt framtagna framgångsfaktorer grundas i militärteorin och utgör delhypoteser i hypotesen. Den empiriska undersökningen är en hypotesprövande enfallsstudie av operation Husky. Hypotesprövningen syftar till att stärka eller förkasta delar eller hela den hypotetiska framtagna teorin.

  Resultatet från hypotesprövningen visar på ett behov dock i olika grad av samtliga framtagna delhypoteser. På grund av det begränsade omfånget undersöks inte förtroendet mellan försvarsgrenarna som delhypotes vid analysen. Trots detta uppkommer under analysen att det kan utgöra en grundförutsättning för att underlätta samordningen. Den preliminära och omarbetade hypotes som grundats av undersökningens slutsatser lyder:

  Samordningen mellan försvarsgrenarna grundas i ömsesidigt förtroende och underlättas om det tilldelade rummet ger möjlighet att sprida och manövrera med försvarsgrenen, ledningens förmåga att dynamiskt anpassa gränserna samt att gränsers placering är präglad av enkelhet.

 • Jönsson, Johan
  Swedish Defence University.
  Att vinna det fria kriget: En teoriutvecklande studie av ett omtalat men outforskat doktrinärt begrepp2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det fria kriget är ett doktrinärt begrepp som beskriver hur svaga avskurna reguljära förband ska genomföra sin krigföring. Det finns ingen entydig teori som kan förklara vad som leder till framgång i denna form av krigföring då den teoretiskt ligger mellan forskningsområdena landkrigföring och små krig. Denna teoriutvecklande uppsats gör en ansats att från land- och gerillakrigföringsteorier utveckla en teori för att förklara framgångsfaktorer för det fria kriget.

  Teoriutvecklingen sker genom att en hypotes tas fram genom en hypotetisk-deduktiv metod. Hypotesen operationaliseras och prövas i en tvåfallstudie. Prövningen leder till en förfinad hypotes som kan anses vara en normativ teori som förklarar hur framgång i det fria kriget kan nås.

  Teorin för att förklara ett framgångsrikt förande av fria kriget:

  Genom att utsätta motståndaren för ett taktiskt dilemma med ett hot på djupet, kan tid skapas för den egna strategiska nivån genom motståndarens kraftsplittring eller kulmination.

  Indirekt metod används för att kompensera för asymmetrin i styrkeförhållanden. Genom att slå mot identifierade svaga delar och kommunikationer skapas möjligheter till att nå lokal överlägsenhet. Dessa svaga delar påverkar motståndarens förmåga till krigföring och därmed kan tid skapas på den strategiska nivån.

  Terrängens möjlighet för att ge skydd och uthållighet samt dess förutsättningar för den svage att kompensera asymmetrin är avgörande för det avskurna förbandets uthållighet.

  Genom att anpassa förbandet och styra med uppdragstaktik kan sannolikt leda till framgång i det fria kriget.

  Denna teori ger en förklaring till framgång men behöver ytterligare prövning då delar av förklaringen kan ligga i för uppsatsen avgränsade områden.

 • Johansson, Andreas
  Swedish Defence University.
  Svensk armékultur i förändring2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom svenska Försvarsmakten sedan slutet av Kalla kriget genomgått flera genomgående förändringar, som bland annat inneburit förändrade uppgifter, och ett närmande till Nato, finns anledning att fundera över hur det påverkat organisationskulturen. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i kulturella faktorer som har inverkan på uppdragstaktikens genomförande. Uppdragstaktik är den ledningsfilosofi som utvecklats i Preussen och som svenska Försvarsmakten under förra århundradet utvecklat utefter sina förutsättningar. Uppsatsen är en jämförande studie av svenska armén i slutet av Kalla kriget respektive under inledningen av det nya milleniet, avseende kulturella faktorer som påverkar uppdragstaktik. Mot bakgrund av teorier kring militär organisationskultur i förändring, kan skillnader och likheter bättre förstås. Detta är relevant att undersöka i ljuset av pågående återgång mot ett mer nationellt inriktat försvar,där rådande organisationskultur påverkar förändringsarbete. Resultatet av undersökningen visar att flera kulturella faktorer som påverkar genomförandetav uppdragstaktik som ledningsfilosofi har förändrats. Svenska arméns syn på att använda sig av uppdragstaktik har däremot inte förändrats i samma omfattning, vilket leder till slutsatsen att den är en starkt rotad norm i den svenska arméns organisationskultur.

 • Duclos, Pascal
  Swedish Defence University.
  Blurred Lines: A Critical Inquiry into Power, Knowledge and (in)Security2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper seeks ways of understanding the new challenges of a rapidly changing world, and does so by attempting to resist the disciplinary power of orthodox research methodology, by critically and reflexively inquiring into the politics of (in)security, and ultimately, by seeking novelty. It begins by first declaring its ethical and methodological starting points, then draws out an assemblage of contemporary security problematics. This leads over and narrows down into an inquiry into how to understand the developing structure of information and cyber security in Sweden. Drawing from critical security studies and feminist research ethics, it sketches out an analytical story of power and knowledge in an age of boundless risk, security and information. It furthermore argues for the need of security scholars, practitioners and politicians alike to move beyond simplistic understandings of the world, and to revision it as shaped by more complex dynamics and flows of the global, digitalized and virtual reality of the world.