1 - 14 of 14
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Nyberg, Linnea
  Swedish Defence University.
  "Idag är ny tid": En komparativ fallstudie över svenskt och finskt icke-medlemskap i Nato2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våren 2014 uppvisade Ryssland ett öppet aggressivt beteende när de, med militära medel, annekterade Krim och satte den säkerhetspolitiska balansen i Europa och världen i gungning. Sverige och Finland fann sig helt plötsligt geografiskt nära ett potentiellt hot, och samtidigt utanför Nato. Denna studie undersöker orsaker i nationella och internationella variabler för varför staterna inte har ansökt om medlemskap i Nato efter den ryska annekteringen. Genom att använda en teori mer precis än realismen – neoklassisk realism – analyseras tre variabler för formandet av foreign policy; militär förmåga, hotuppfattning och nationell struktur. Enligt method of agreement undersöks vilken variabel som är lika mellan staterna. Resultatet kan förklara deras säkerhetspolitiska val att inte ansöka om medlemskap i Nato även efter den ryska annekteringen av Krim. Den variabel som studien visar är lika mellan dem är hotuppfattning hos statens ledare. Detta aktualiserar vidare forskning i vilken av de neoklassiska variablerna som driver stater till förändring i foreign policy. 

 • Hellberg, Patrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  De-europeiseringen av Europa: En studie av Europeiska kommissionens och Tysklands agerande under flyktingkrisen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Jansson, Mathilda
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Kommunikation för offentliga organisationer: Svenska polisens förtroende och legitimitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en fallstudie om svenska polisens kommunikation under och efter reformen som implementerades 1 januari 2015. Området som avhandlas är legitimitet och förtroende i relation till kommunikationsprocesser för organisationer inom den offentliga sektorn. Organisatoriska förändringar inom den offentliga sektorn sker kontinuerligt och påverkar samhället mer eller mindre drastiskt. Forskning visar att sättet dessa förändringar kommuniceras påverkar förutsättningar för förtroende samt legitim maktutövning. Ändå har kommunikationen i fallet med reformen inom Polismyndigheten präglats av intern splittring och icke konsekventa budskap vilket studier visar påverkar förutsättningar för förtroende negativt.

  För att komma åt polisens kommunikation har forskning om kommunikativa strategier samt rättfärdigande använts. Forskningen i studien cirkulerar kring kommunikativa strategier, ryktes-hantering, new public management samt uppsatsens använda teori för analysen Orders of worth som handlar om rationalitetsprinciper och rättfärdigande. Vilka principer och värden som betonas spelar en avgörande roll för polisens kommunikation och dess utfall.

  Fallstudien genomfördes via en kvalitativ textanalys av Polisförbundets ordförande Lena Nitz uttalanden och pressmeddelanden samt polisens kommunikationspolicy. Regeringens styr- och policydokument för polisen har använts som referenspunkt för kommunikationen och polisens mandat. Intervjuer med Lena Nitz samt politisk sakkunnig Johan Moström har bidragit till studien i form av kontext och förtydliganden.

  Resultatet av analysen visar hur polisen använder sig av flera olika kommunikativa strategier och principer vid sitt rättfärdigande. Kommunikationen går därmed att sammanfatta som icke-konsekvent och föränderlig. Mest framträdande är skillnaden från rättfärdigande i linje med det allmänt bästa till ett större fokus på rättfärdigande i linje med ryktes- och identitetshantering. Den röda tråden genom kommunikationen visar sig dock vara ett fokus på rättfärdigande genom de civilas princip (det allmänt bästa) vilket enligt använd teori skapar förutsättningar för förtroendeskapande samt legitim maktutövning.

 • Lyckeborg, Elina
  Swedish Defence University.
  Kvinnor som brandmän?: Jämförande fallstudie av sex stycken räddningstjänstförbunds implementering av jämställdhetspolicy2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study har aimed to examine why there are still so few women working full time as firefighters in the Swedish municipal firefighting services, even though there has been a political goal for about twenty years to increase gender equality in firefighting. The study uses a structured focused comparison of two groups of municipal firefighting organizations to compare them against each other in order to understand why they differentiate, and identify factors that has made some organizations more successful than others. The study uses Lundquist’s (1987) simplified actor model’s three factors, understand-can-will, to explain the failed implementation. The study concludes that the simplified actor model can be used to explain differences in implementation and to identify factors that have led to successful implementation, and that the most important one seems to be the understanding of the problem. However, they seem to enable each other in a way that makes it impossible to say that they could create successful implementation if one was lost. 

 • Hernant, Erica
  Swedish Defence University.
  Krisinducerad policyförändring: En studie om Livsmedelverkets hantering av upprepade livsmedelsfusk i ICA-butiker2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur kriser påverkar policyförändring. För att undersöka detta ska Livsmedelsverkets hantering av ett fall av upprepade livsmedelsfusk på ICA-butiker runt om i Sverige användas. Fallet ska analyseras ur en teori kallad The Multiple Streams Framework utvecklad av Kingdon som förklarar att förändring kräver en rubbning i en av tre strömmar kallade problem-, politik- och policyström. Om en rubbning sker i någon av dessa strömmar kan frågor som kräver förändring bli kända för beslutsfattare som sedan kan genomföra förändringen.

  Studiens analys visar att hur en händelse eller ett problem tolkas och upplevs har betydelse för hur det sedan hanteras och hur förändringsprocessen ser ut. Livsmedelsverkets tolkning av fallet var sådan att det endast berörde ICA och deras varumärke. Detta ledde till att inga aktioner ut över det vanliga vidtogs och inga förändringar ägde rum. Studiens slutsatser ger ett resultat som tyder på att problemströmmen – huruvida man tolkar en händelse som ett problem som kräver en lösning eller ej – spelar en större roll i förändringsprocessen än de andra strömmarna. Hur man tolkar en händelse har inspelningar på hur man uppfattar samhällets stämning – politikströmmen – och hur den interna debatten förs – policyströmmen. Detta vore intressant och undersöka vidare i fortsatt forskning. 

 • Görts, Harald
  Swedish Defence University.
  Förändrad hotbild och identitetsbyggande med hjälp av Ryssland?: En fallstudie om EU utifrån fyra medlemsländers förändrade hotbild efter annekteringen av Krim och det efterföljande kriget i Ukraina2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis purpose is to examine the development of the European Union’s threat perception and identetity construction in regards to Russia. It uses a qualitive text analysis to study the national security strategies formulated by the memberstates Sweden, Germany, Italy and Poland and how these countries view of Russia is formulated. Furthermore it compares the change from before the annexation of Crimea and the Ukraine crisis and how this influenced the possibly change in perception of Russia. The study finds that the Russian action in Crimea and Ukraine has changed the threat perception in Sweden, Germany and Poland but that Russia is not mentioned in the Italy papers. Hence the identity construction is similar in the countries north of the Alps but Italy does not contrast its identety to Russia. From this the study concludes that the Russian threat is not enough to construct an European identity throughout Europe but there are patterns within the Union, which might indicate how the European project might continue. 

 • Höglund, Alexandra
  Swedish Defence University.
  Inhemsk terrorism - en ny fas av terrorhotet: En diskursanalys om hotkonstruktion i USA och dess följder2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The threat from homegrown terrorism in the United States is called a new face of the threat from terrorism. The aim of this study is to empirically examine how the new threat from homegrown terrorism has been constructed in the American discourse. Furthermore it is interesting to examine how the construction relates to the American counterterrorism policy and possible consequences. This is done by using the theoretical framework of Copenhagen’s school of securitization. By using a discourse analysis, documents and speeches from the U.S. government are analysed to see how the threat from homegrown terrorism are constructed by using the securitization theory. This study concludes that the threat from homegrown terrorism is constructed by portraying it as an existential threat to the United States, it’s people and it’s collective identity. The construction has made it possible to undertake exceptional actions that may reduce the American citizens’ freedom in benefit for security. 

 • Högman, Elisa
  Swedish Defence University.
  Sexuella övergrepp i en kontext av mänsklig säkerhet och biopolitiskt maktutövande: En diskursanalys om inverkan av mänsklig säkerhet på sexuella övergrepp i fredsbevarande operationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  United Nations peacekeeping has been distinguished as a bringer of peace and stability to

  countries plagued by war and insecurity. However, reports since the 1990s of sexual

  exploitations by peacekeeping personnel have tainted these accomplishments. At the same

  time as these reports started to surface there was an internal development within the UN

  where the security discourse went from being state focused to being focused on securing the

  population’s security and health. This new trend was established in the United Nations

  Development Programme in 1994 as Human Security and laid the ground for the structure of

  the peacekeeping operations. This study asks the question how these exploits can occur in a

  discursive context where the population’s welfare and health is the reference of intervention.

  By examining the following representative cases: the Democratic Republic of Congo (DRC)

  and the Central African Republic (CAR), it can be seen how human security expresses a

  discursive reproduction of two different kinds of power: biopower and sovereign power.

  Through an analysis of the discourse in documents relating to the interventions it can be seen

  how these expressions of power creates a contextual environment where the sexual

  exploitations can take place.

 • Örnjäger, Malin
  Swedish Defence University.
  Svens krisberedskap: och förväntningar på samverkan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skogsbranden i Västmanland 2014 utvecklades till en samhällstörning som ställde höga krav på det svenska krisberedskapssystemet. Ett stort antal samhällsaktörer var involverade i insatsen som i efterhand har blivit föremål för granskning på flera håll. Insatsen har kritiserats bland annat för bristande samverkan och effektivitetsproblem. Den här studien undersöker varför insatsen drabbades av effektivitetsproblem och huruvida krisberedskapssystemets utformning påverkade. Med hjälp av teorin om byråpolitik som berör konkurrens mellan samverkanspartners har insatsen analyserats genom rapporter och utredningar. Utifrån det teoretiska ramverket har intressekonflikter, beslutsmandat och implementeringseffekter analyserats. Resultatet av analysen visar att effektivitetsproblem kan spåras till krisberedskapssystemets struktur. Studien menar vidare att styrande principer, ansvars-, likhets-, närhetsprincipen samt det geografiska områdesansvaret, i systemet bidrog till att en byråpolitisk beslutsstruktur uppstod vilket hämmade insatsens effektivitet. Därmed föreslås också att de förväntningar som krisberedskapssystemet etablerar på aktörer gällande samordning och samverkan kompletteras med en tillsynsfunktion.

 • Hartmann, Therese
  Swedish Defence University.
  Inkluderade på samma villkor?: En studie av särskiljandet av män och kvinnor inom försvarsmaktens gederdiskurs2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Olausson, Anna
  Swedish Defence University.
  Migration - ett existentiellt hot mot staten?: En studie av hotbildskonstruktionen av ämnet migration inom tre europeiska länder2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vad som inom en nation ses som ett existentiellt hot mot staten varierar beroende på vilken nation som studeras. Följande uppsats ämnar att genom en diskursanalys studera hur ämnet migration konstrueras till ett hot mot staten och dess grundläggande värden och värderingar, samt hur detta återspeglar sig i nationens politiska ställningstagande på europeisk nivå. Studien utgår ifrån ett flertal teoretiska perspektiv och en analys genomförs av relevanta politiska dokument samt direkta uttalanden från de nu sittande regeringarna i Sverige, Spanien och Ungern. Tidsramen för det studerade materialet sträcker sig från 2012-2016. I det dagsaktuella läget är migrationsfrågan i högsta grad aktuell, och att studera hur den politiska diskursen bidrar till en hotbildskonstruktion kring den är av stor relevans för att en nations politiska agerande ska kunna förstås.

  Studiens resultat visar på att ett ämne kan konstrueras som ett hot inom flera politiska diskurser, samtidigt kan dessa diskurser formas på ett sådant sätt att hotet får olika betydelse inom respektive nation. Samtliga tre nationer framhåller problematiken kring migrationsfrågan. Dock ser nationerna olika typer av risker och hot kopplade till den, likväl som de presenterar olika förslag på hur frågan bör hanteras. Samtliga är eniga om att det inom den europeiska unionen krävs ett gemensamt handlande för att uppnå önskade resultat. Den svenska diskursen framhåller främst det gemensamma ansvaret inom EU och vikten av solidaritet som huvudsakliga argument för ett ökat ansvar för samtliga länder i unionen. I Spanien läggs fokus på ett effektivt politiskt system för hantering av frågor på europeisk nivå, vilket skiljer sig från den ungerska diskursen, där kulturella aspekter står i fokus och framstår som hotade. Migration konstrueras och framställs alltså som någon typ av hot inom samtliga nationer, dock skiljer sig hotbildskonstruktionen åt bland annat då det gäller inramning, eventuell lösning samt vilka nationella värden som är de som framstår som hotade. Detta får konsekvenser på såväl den politik som förs inom området på nationell nivå som på nationernas agerande inom EU.

  Utifrån denna studie kan sägas att de resultat som presenteras visar på vikten av att hotbildskonstruktioner studeras och analyseras, då politiska ageranden inom det migrationspolitiska området får stora konsekvenser för en stor grupp människor.

 • Jansson, Mathilda
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Kommunikation för Offentliga Organisationer: Svenska polisens förtroende och legitimitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en fallstudie om svenska polisens kommunikation under och efter reformen som implementerades 1 januari 2015. Området som avhandlas är legitimitet och förtroende i relation till kommunikationsprocesser för organisationer inom den offentliga sektorn. Organisatoriska förändringar inom den offentliga sektorn sker kontinuerligt och påverkar samhället mer eller mindre drastiskt. Forskning visar att sättet dessa förändringar kommuniceras påverkar förutsättningar för förtroende samt legitim maktutövning. Ändå har kommunikationen i fallet med reformen inom Polismyndigheten präglats av intern splittring och icke konsekventa budskap vilket studier visar påverkar förutsättningar för förtroende negativt.

  För att komma åt polisens kommunikation har forskning om kommunikativa strategier samt rättfärdigande använts. Forskningen i studien cirkulerar kring kommunikativa strategier, ryktes-hantering, new public management samt uppsatsens använda teori för analysen Orders of worth som handlar om rationalitetsprinciper och rättfärdigande. Vilka principer och värden som betonas spelar en avgörande roll för polisens kommunikation och dess utfall.

  Fallstudien genomfördes via en kvalitativ textanalys av Polisförbundets ordförande Lena Nitz uttalanden och pressmeddelanden samt polisens kommunikationspolicy. Regeringens styr- och policydokument för polisen har använts som referenspunkt för kommunikationen och polisens mandat. Intervjuer med Lena Nitz samt politisk sakkunnig Johan Moström har bidragit till studien i form av kontext och förtydliganden.

  Resultatet av analysen visar hur polisen använder sig av flera olika kommunikativa strategier och principer vid sitt rättfärdigande. Kommunikationen går därmed att sammanfatta som icke-konsekvent och föränderlig. Mest framträdande är skillnaden från rättfärdigande i linje med det allmänt bästa till ett större fokus på rättfärdigande i linje med ryktes- och identitetshantering. Den röda tråden genom kommunikationen visar sig dock vara ett fokus på rättfärdigande genom de civilas princip (det allmänt bästa) vilket enligt använd teori skapar förutsättningar för förtroendeskapande samt legitim maktutövning.

 • Eriksson, Viktor
  Swedish Defence University.
  Koherens mellan militära strategier: Är det möjligt i en föränderlig säkerhetspolitisk situation?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In less than 20 years the orientation in Swedish security politics changed drastically from only prioritizing their own national defense to a solidarity proclamation to the neighboring countries. This is due to the constant shifting in the international political environment. These changes also meant a major impact on the lower strategies such as the resource and operational strategy. The resource and operational strategies changes in different time perspectives. The military strategy can be changed with just one government resolution while the resource strategy takes years to change. The purpose of the essay is to examine how the coherence between those two strategies looked when they constantly have to adjust to the changing international political environment. 

  The result of the analysis shows that during the current time for each strategy there were in fact sufficiently satisfactory coherence between the resource and the operational strategies. This is due to the very specific international political environment that were during each time period. 

 • Asp, Viktoria
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Frivilligresurser under flyktingsituationen: Frivilliga försvarsorganisationer och trossamfunds förmåga att möta samhällets behov hösten 20152017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Flyktingsituationen hösten 2015 innebar stora påfrestningar för det svenska samhället. Samtidigt fanns ett sällan skådat engagemang och vilja bland allmänheten till att bidra. Det civila samhället gjorde stora insatser för människorna på flykt.

  Studiens vägledande fråga har varit hur frivilliga kan fungera som resurs för att möta samhällets behov vid kriser. Utgångpunkten har varit flyktingsituationen men jämförelser görs med skogsbranden i Västmanland 2014, som också involverade stora mängder frivilliga.

  Frivilligheten är spretig och uppdelad. Skillnader finns i organisering och synen på organisationens roll i krisberedskapen. Det saknas en arena där frivilliga försvarsorganisationer, trossamfund och andra delar av det civila samhället träffas. Dessutom finns det konkurrens och prestige mellan organisationerna, vilket offentliga aktörer upplevde försvårade deras samverkan med frivilliga. Även frivilligorganisationerna har identifierat prestige som något som försvårade arbetet under hösten 2015. En tydlig skiljelinje i frivilligheten är frågan kring anställning och synen på organisationens oberoende gentemot det offentliga.

  Alla intervjuade offentliga aktörer har haft behov av personella förstärkningsresurser. Det är dock bara Migrationsverket och Umeå kommun som i någon mån har använt frivilliga som personella förstärkningsresurser. Migrationsverket bedömer att de hade behov av ungefär dubbelt så många frivilliga. Matchningen uteblev dock eftersom Migrationsverket saknade förberedda processer kring ersättning, anställning och integrering av frivilliga samtidigt som frivilliga försvarsorganisationer och samarbetskommittén FOS saknade rutiner för att snabbt få frivilliga på plats.

  Förutsättningarna för fungerande samverkan med frivilligorganisationer var inte optimala. Den egna myndigheten var mitt uppe i en kris vilket ledde till ospecificerade förfrågningar och låga krav på frivilligas kompetens och kvalitetssäkring. Situationen gjorde att både offentliga aktörer och frivilliga blev tvungna att testa nya arbetssätt och frångå de vanliga rutinerna.

  Offentliga aktörer förefaller vara som mest nöjda när frivilliga har organiserat sig själva, lyckats lösa alla möjliga problem, och sett behov som de offentliga inte själva har kunnat förutse. Graden av detaljstyrning, som anställning skulle kunna innebära, måste vägas mot graden av frihet för att inte riskera att förlora kärnan i frivilligheten: Drivkraften att göra skillnad.

  Rapporten bygger i första hand på intervjuer med representanter för några kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, trossamfund och andra delar av det civila samhället. Rapporten innehåller många exempel men ger ingen heltäckande bild över vilken roll frivilliga spelade under hösten 2015. Studien har genomförts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.